Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Biblioteca > Biblioteca

Biblioteca

La Biblioteca del Centre de Barcelona té una funció bàsica d’atenció a les necessitats d’estudi i consulta de la comunitat   acadèmica. Però és també una biblioteca oberta a tots els interessats en temes esportius i, molt especialment, als investigadors i altres persones relacionades amb el món de l’educació física i l’esport, des de diferents vessants: teòriques, d’ensenyament, de competició, etc.

És membre institucional de l'Associació Internacional d'Informació Esportiva (IASI) i participa del catàleg de la Coordinadora de Documentació Biomèdica.

Horari:

De dilluns a divendres de 8 a 19 h.

Durant la Setmana Santa la biblioteca estarà oberta els dies 30-31 de març i 1 d’abril de 9 a 14 h.


Localització:

Avda. De l’Estadi, s/n. Anella Olímpica de Montjuïc
08038 Barcelona
Telèfon: 93 425 54 45 Ext.: 257-258. Fax: 93 426 36 17
Adreça electrònica: bibinefc.bcn@gencat.cat

Accès:

L’accés a la biblioteca és lliure. El servei de préstec es limita a la comunitat acadèmica de la  Universitat de Barcelona (UB), seguint la seva normativa.

Instal·lacions:

La biblioteca disposa d’una sala de consulta i una sala de treball. Ambdues  estan equipades amb tecnologia wifi

Fons documental:

El fons documental està constituït per:

• 20.000 monografies, amb un creixement anual d’uns 300 documents.
• 200 subscripcions de revistes.
• Tesis i treballs de recerca i postgrau   presentats al Centre de Barcelona.
• Vídeos, CD-Rom i disquets.
• Sport Discus full text
• Revistes electròniques