Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Biblioteca > Serveis

Serveis


Servei d’Obtenció de Documents

Aquest servei adreçat a alumnes, docents, investigadors, i institucions públiques i privades, permet obtenir fotocòpies dels articles de les publicacions periòdiques que són al Catàleg de la Biblioteca.

 Formulari de petició d’articles


Servei de Recerca bibliogràfica
A petició dels usuaris, ja siguin alumnes, docents i d’altre personal que  estigui interessat en investigació sobre temàtica esportiva, es poden fer recerques bibliogràfiques personalitzades.

Servei de Reprografia

Servei de Préstec
La consulta de qualsevol document de la biblioteca és lliure. El servei de  préstec es limita a la comunitat acadèmica de la Universitat de Barcelona (UB), seguint la seva normativa. Per accedir al préstec és imprescindible disposar del Carnet UB.

Condicions de préstec segons la tipologia de les persones usuàries:

Usuaris/es       
 Documents  
 Dies   
      Sancions          
Professor/a, investigador/a i becari/a de recerca amb tasques docents Inefc 10 documents 20 dies 1 dia de penalització per dia de retard i document
Alumnat de Grau, Màsters i Postgraus Inefc 5 documents 10 dies 1 dia de penalització per dia de retard i document


Més informació al Reglament de préstec de la UB o preguntant al taulell de la biblioteca.