Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Biblioteca > SPORT DISCUS

SPORT DISCUS

 

Base de dades bibliogràfica amb més de 300.000 referències de Sport Information Resource Centre (SIRC). Conté informació sobre aspectes de l’esport com: medicina esportiva, biomecànica, educació física, etc. Compren des de l’any 1975 pel que fa a publicacions periòdiques i des de l’any 1949 a llibres i tesis. Actualització trimestral.

Accés a SPORT DISCUS.