Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Biblioteca > CRAI

CRAI

Com a centre adscrit de la Universitat de Barcelona, els usuaris de la Biblioteca d’INEFC Centre de Barcelona tenen dret a accedir a la seva intranet, on es troben els requeriments i els programaris necessaris per accedir als recursos electrònics contractats des del CRAI  (Centre de Recursos per l’Autoaprenentatge i la Investigació) de la UB. Aquest accés es farà sempre des de la Biblioteca de l’INEFC