Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Actualitatdimecres, 30 de juliol de 2014

 • 32è Curs FORMACIÓ GENERAL EN CIÈNCIES APLICADES A L'ESPORT PER ENTRENADORS

  El 18 d'agost expira el termini per a la presentació de candidatures per a aquests cursos patrocinats pel Programa de Beques Olímpiques per a Entrenadors/res de SOLIDARITAT OLÍMPICA, del COI, impartits per l'INEFC i el CAR. Les persones hauran de dirigir-se al Comitè Olímpic del seu país. El curs es celebrarà, del 18 de setembre al 16 de desembre del 2014... [+]

  (29 de juliol de 2014)
 • Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

  Doctorand/a GEMMA COMPANY BADIA

  Es presentarà la tesi doctoral amb el tema: "Determinació de les variacions d'acceleració intracícliques a diferents ritmes de competició en nedadors de fons d'alt rendiment". Aquest acte tindrà lloc el dia 28 de juliol de 2014, a les 11:30 hores, a la Sala d'Honor de l'INEFC de Barcelona. [+]

  (22 de juliol de 2014)
 • Convocatòria d'una beca per l'elaboració d'un projecte en el Centre de Barcelona.

  Convocatòria d’una beca per l’elaboració d’un projecte en el Centre de Barcelona. Totes aquelles persones que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la beca esmentada hauran de presentar, al Registre de l’INEFC, la seva sol·licitud adreçada al director del Centre de Barcelona, juntament amb el seu currículum acadèmic i el professional, abans de les 14.00 hores del dia 28 de juliol de 2014. Cal acreditar tots els requisits i només es valoraran els mèrits que es presentin degudament acreditats (originals o fotocòpies compulsades). Si escau, es realitzaran entrevistes personals amb els aspirants. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (21 de juliol de 2014)
 • Demetrio Lozano Jarque es doctora a l’INEFC de Lleida

  Demetrio Lozano Jarque es doctora a l’INEFC de Lleida

  El divendres 11 de juliol Demetrio Lozano va llegir la tesi doctoral titulada: “Análisis del comportamiento táctico ofensivo en alto rendimiento en balonmano” dirigida pel Dr. Oleguer Camerino (INEFC-Lleida). El tribunal, Dra. M. Teresa Anguera (UB), Dr. Joaquin Reverter (UdL) i Dr. Manuel Montoya (INEFC-Barcelona) li atorgà la qualificació provisional d’EXCEL·LENT. [+]

  (15 de juliol de 2014)
 • Convocatòria per cobrir una plaça de professor/a especialista en natació per a l’àrea de coneixement de Rendiment Esportiu del Centre de Lleida

  Convocatòria per cobrir una plaça de professor/a especialista en natació per a l’àrea de coneixement de Rendiment Esportiu del Centre de Lleida. Totes aquelles persones aspirants que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la plaça esmentada hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Lleida: Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida), en l'horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Lleida, juntament amb el seu currículum acadèmic i el professional d'acord amb les instruccions que es detallen a l'annex del comunicat, abans de les 14.00 h del dia 30 de juliol de 2014. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (15 de juliol de 2014)
 • Convocatòria per cobrir una plaça de professor/a especialista en rugbi per a l’àrea de coneixement de Rendiment Esportiu del Centre de Lleida

  Convocatòria per cobrir una plaça de professor/a especialista en rugbi per a l’àrea de coneixement de Rendiment Esportiu del Centre de Lleida. Totes aquelles persones aspirants que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la plaça esmentada hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Lleida: Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida), en l'horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Lleida, juntament amb el seu currículum acadèmic i el professional d'acord amb les instruccions que es detallen a l'annex del comunicat, abans de les 14.00 h del dia 30 de juliol de 2014. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (15 de juliol de 2014)
 • Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

  Doctorand/a DEMETRIO LOZANO JARQUE

  Es presentarà la tesi doctoral amb el tema: "Análisis del comportamiento táctico ofensivo en alto rendimiento en balonmano". Aquest acte tindrà lloc el dia 11 de juliol de 2014, a les 11:00 hores, a la Sala de Màsters de l'INEFC de Lleida. [+]

  (11 de juliol de 2014)
 • Convocatòria per cobrir una plaça de professor/a interí/na en l’àrea d’Educació Física en el Centre de Barcelona de l’INEFC

  L'INEFC de Barcelona fa pública la convocatòria per a cobrir una plaça de professor/a interí/na en l'àrea d'Educació Física. Totes aquelles persones aspirants que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la plaça esmentada hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Barcelona: Av. de l’Estadi 12-22, 08038 Barcelona), en l'horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Barcelona, juntament amb el seu currículum acadèmic i el professional d'acord amb les instruccions que es detallen a l'annex del comunicat, abans de les 14.00 h del dia 18 de juliol de 2014. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (09 de juliol de 2014)
 • Convocatòria de plaça de professor/a rellevista de l'àrea de coneixement d'Educació Física

  L'INEFC de Barcelona fa pública la convocatòria per a cobrir una plaça de professor/a de l'àrea de coneixement d'Educació Física. Totes aquelles persones aspirants interessades, que tinguin la titulació requerida per a l'esmentada plaça, hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Barcelona: Av. de l’Estadi 12-22, 08038 Barcelona), la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Barcelona, juntament amb el seu currículum acadèmic certificat i professional, abans de les 14.00 hores del dia 12 de Juliol de 2014. [+]

  Correcció d'errades al Comunicat de la convocatòria (30 de juny de 2014)

  Documentació de la convocatòria (27 de juny de 2014)

  (30 de juny de 2014)
 • Visita l'INEFC una delegació de la Umgungundlovu Academy of Sport, de Sud-àfrica

  Entre els dies 23 i 27 de juny han visitat les seus de l’INEFC Barcelona i l’INEFC Lleida una delegació de la Umgungundlovu Academy of Sport, adherida a la Universitat de Durban, de Sud-àfrica, encapçalada pel seu director Mr. Humphrey Madlala. [+]

  (27 de juny de 2014)
 • Proves d'Aptitud Personal 2014

  Publicació del llistat provisional d'admesos/es per a fer la prova així com del calendari definitiu, composició dels grups i horari de realització de la PAP. Clicar aquí.

  (13 de juny de 2014)
 • Convocatòria de plaça de professor/a rellevista de l'àrea de coneixement de Gestió Esportiva

  L'INEFC de Lleida fa pública la convocatòria per a cobrir una plaça de professor/a rellevista de l'àrea de coneixement de Gestió Esportiva. Totes aquelles persones aspirants interessades, que tinguin la titulació mínima requerida per a l'esmentada plaça, hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Lleida: Partida Caparrella s/n o Barcelona: Av. de l’Estadi 12-22) la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Lleida, juntament amb el seu currículum acadèmic certificat i professional, abans de les 14.00 hores del dia 27 de Juny de 2014. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (13 de juny de 2014)
 • Convocatòria de plaça de professor/a interí de l'àrea de coneixement de Gestió Esportiva

  L'INEFC de Lleida fa pública la convocatòria per a cobrir una plaça de professor/a de l'àrea de coneixement de Gestió Esportiva. Totes aquelles persones aspirants interessades, que tinguin la titulació requerida per a l'esmentada plaça, hauran de presentar, al Registre de l’INEFC (Lleida: Partida Caparrella s/n o Barcelona: Av. de l’Estadi 12-22), la seva sol·licitud adreçada al director del centre de Lleida, juntament amb el seu currículum acadèmic certificat i professional, abans de les 14.00 hores del dia 27 de Juny de 2014. [+]

  Documentació de la convocatòria

  (13 de juny de 2014)
 • Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

  Doctorand/a MARTA VALENTÍN GUDIOL

  Es presentarà la tesi doctoral amb el tema: "Respuesta al tapiz rodante y entrenamiento en niños con riesgo de retraso en el desarrollo motor". Aquest acte tindrà lloc el dia 19 de juny de 2014, a les 17:00 hores, a la Sala d'honor de l'INEFC de Barcelona. [+]

  (13 de juny de 2014)
 • El Dr. Javier Olivera ha impartit a Xile amb un gran èxit de convocatòria diversos cursos sobre capacitats coordinatives

  Dins de les accions previstes en el projecte INEFC Global, dirigit pel Dr. Domingo Blázquez, el Dr. Javier Olivera Betrán ha impartit a Xile un seguit de cursos amb el títol “De la motricidad de base a las capacidades coordinativas del deporte (8-12 años)” amb un gran èxit de convocatòria i reconeixement per la feina ben feta. [+]

  (06 de juny de 2014)
 • Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

  Doctorand/a JÚLIA JUBANY GÜELL

  Es presentarà la tesi doctoral amb el tema: "Fatiga i patrons d'activació muscular en la lumbàlgia crònica inespecífica: valoració mitjançant electromiografia per superfície". Aquest acte tindrà lloc el dia 13 de juny de 2014, a les 11:30 hores, a la Sala d'honor de l'INEFC de Barcelona. [+]

  (05 de juny de 2014)
 • El Dr. Domingo Blázquez participa en el II Congrés Internacional de Cultura Física de Zacatecas, a Mèxic

  Dins de les accions previstes en el projecte INEFC Global, entre els dies 3 i 6 de juny s’ha celebrat a Mèxic el II Congrés Internacional de Cultura Física de Zacateca, en el qual s’han dut a terme diverses conferències, tallers, exposicions sobre l’esport i intercanvis d’experiències professionals al voltant de la pràctica esportiva. [+]

  (05 de juny de 2014)
 • Graduació de la 2a Promoció de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de l’INEFC

  Les cerimònies de graduació de la 2a Promoció de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (2010-14) van celebrar-se als centres de Barcelona i Lleida de l’INEFC els dies 30 i 31 de maig, respectivament. Autoritats, professorat, PAS i familiars van acompanyar els recents graduats i graduades en CAFE, en aquest dia solemne que celebra l’acabament dels seus estudis. [+]

  (05 de juny de 2014)
 • El Dr. Jordi Porta, de l’INEFC de Barcelona, al capdavant d’un projecte per a la prevenció de l’osteoporosi

  El Dr. Jordi Porta durà a terme un projecte conjuntament amb l’Institut Català de la Salut per demostrar els potencials beneficis de la musculació en la prevenció de l’osteoporosi. Aquest projecte va sorgir a proposta d’un treball de final de grau (TFG) de l’alumna Anna Ollé. [+]

  (04 de juny de 2014)
 • L’INEFC Barcelona publica els indicadors del curs 2012-13

  El centre de Barcelona de l’INEFC ha publicat els indicadors clau per al curs 2012-13, en compliment dels requisits de qualitat establerts per AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). [+]

  (03 de juny de 2014)
 • Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

  Doctorand/a JOANA BETLEM GOMILA SERRA

  Es presentarà la tesi doctoral amb el tema: "Músic, cos i consciència. Una visió integradora". Aquest acte tindrà lloc el dia 6 de juny de 2014, a les 11:30 hores, a la Sala d'honor de l'INEFC de Barcelona. [+]

  (02 de juny de 2014)
 • Taller teoricopràctic d'avaluació funcional integrada

  El grup de recerca Sistemes Complexos i Esport de l'INEFC ha organitzat un taller teoricopràctic d'avaluació funcional integrada (K-Load Evaluation System). [+]

  (23 de maig de 2014)
 • Visita a l’INEFC Barcelona d’alumnes del 31è Curs de Solidaritat Olímpica i un representant del CAR

  El dia 19 de maig el Sr. José Manuel Vela Fernández, del Departament de Preparació Física del Centre d’Alt Rendiment, i 13 alumnes del 31è Curs de Solidaritat Olímpica van visitar l’INEFC Barcelona. [+]

  (22 de maig de 2014)
 • 4t Congrés Internacional en Ciències de l’Activitat Física, Salut i Esport

  4t Congrés Internacional en Ciències de l’Activitat Física, Salut i Esport, a Chillán, Xile, organitzat per la Universitat de Pedro de Valdivia i patrocinat pel projecte institucional INEFC Global i la Universitat de Chillán. [+]

  (16 de maig de 2014)


 • Més noticies

  Accedeix al cercador de notícies clicant aquí.

  (29 de febrer de 2000)

 
 

 

Destaquem