Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > El Centre > Estructura Organitzativa

Estructura Organitzativa

L'INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, que depèn orgànicament de la Secretaria General de l'Esport, i compta amb dos centres d'estudis superiors universitaris: un a Barcelona i un altre a Lleida. El centre de Barcelona, adscrit a la Universitat de Barcelona, va néixer l'any 1975 amb una clara voluntat de ser considerat com un dels centres líders en la formació i la recerca en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Aquest centre s'organitza en dues clares estructures. D'una banda, l'estructura acadèmica, que es guia a través de la Universitat, i de l'altra, es troba l'estructura administrativa. Tant una com l'altre depenen de l'INEF Catalunya.

Si vols conèixer millor la organització i funcionament del centre, descarrega't el Reglament de Règim Intern - INEFC Barcelona

___________________________________________________Estructura Acadèmica

 

___________________________________________________ Estructura Administrativa

___________________________________________________Junta de Centre
 
___________________________________________________ Personal d'Administració i Serveis
___________________________________________________Equip Directiu
   
___________________________________________________Càrrecs Acadèmics