Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Normatives Acadèmiques

Normatives Acadèmiques

Normativa acadèmica de la Universitat de Barcelona

El centre de Barcelona de l’INEFC es regeix per les diferents normatives acadèmiques de la Universitat de Barcelona (UB) sobre els estudis de grau i de màster: matrícula, avaluació, mobilitat, títols, homologació, accés al grau i als màsters, permanència, reconeixement i transferència de crèdits, pràctiques externes, premis extraordinaris, etc.

Altres normatives

Altra documentació