Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Formació permanent > Cursos de Formació Continuada

Cursos de Formació Continuada

 

 Presentació

 
Us presentem la programació dels cursos de formació continuada de l'INEFC - Barcelona per al curs 2013-2014.

Amb l'objectiu de donar resposta a les inquietuds i necessitats de formació dels estudiants i professionals de l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, proposem nou cursos distribuïts en quatre àrees temàtiques diferents.

Esperem que els estudiants d’Educació Física hi trobeu un complement idoni per orientar el vostre itinerari professional, especialitzant-vos en qualsevol de les temàtiques que sigui del vostre interès.

Igualment, els i les professionals que ja esteu exercint podeu ampliar i renovar coneixements relacionats amb la vostra tasca professional.

Finalment, l’alumnat d’altres carreres universitàries i professionals d’altres àmbits de treball, també podeu trobar cursos amb temàtiques que siguin del vostre interès, i que us permetin aplicar uns nous coneixements al vostre entorn de feina.


Inscripció

Calendari

Inici presencial o telèfon: Divendres 20 de desembre de 2013
Inici Internet: Divendres 20 de desembre de 2013
Final: Dues setmanes abans de l’inici del curs al qual us vulgueu matricular.

Procediment

1.    INSCRIPCIÓ PER INTERNET  (clica per accedir a la inscripció on-line)

 • Heu de realitzar-la a www.inefc.cat. A més de trobar-hi tota la informació, podreu fer la sol•licitud d’inscripció al curs o cursos que desitgeu i, en aquell mateix moment, se us confirmarà la disponibilitat de places. Per a formalitzar la reserva de plaça haureu de realitzar el pagament del curs a través de l’aplicació. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions requerides aquest import se us retornarà.
 • La vostra matrícula quedarà formalitzada quan feu arribar a la Secretaria d’Organització –mitjançant correu electrònic o personalment-, els següents documents:
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària o de qualsevol altra assegurança mèdica.
 • D’aquells cursos que no tingueu plaça, tindreu la possibilitat d’incloure la vostra sol·licitud a una llista d’espera. Si hi hagués una plaça disponible, ens posaríem en contacte amb vosaltres per mitjà de correu electrònic.


2.    INSCRIPCIÓ PRESENCIAL O TELEFÒNICA

 • RESERVA DE PLAÇA: Sol·licitar la plaça en el curs o cursos que desitgeu realitzar contactant amb l’Oficina d’Informació mitjançant qualsevol d’aquestes dues vies:
  • Per telèfon: 93 425 54 45 Ext. 226 i 262
  • Personalment: a l’Oficina d’Informació del centre
  En aquell mateix moment se us confirmarà si queden places disponibles.
 • PAGAMENT DEL CURS: Per tal de formalitzar la reserva haureu d’abonar l’import de la totalitat del curs a qualsevol oficina de La Caixa de Pensions “La Caixa” i fer arribar el resguard de pagament a la Secretaria d’Organització mitjançant correu electrònic o personalment.
  Un cop tancat el període d’inscripció, si el curs arriba al mínim d’inscripcions, l’organització us farà arribar un correu electrònic amb la confirmació. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions requerides se us retornarà l’import.
 • FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Un cop heu fet el pagament, heu de formalitzar la inscripció fent arribar –mitjançant correu electrònic o personalment- a la Secretaria d’Organització la documentació següent:
  • Comprovant del resguard de l’ingrés.
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària o de qualsevol altra assegurança mèdica.
 • ASPECTES IMPORTANTS:
  • Fins que no es realitzi el pagament de la matrícula i es faci arribar la documentació especificada en el punt anterior no es considerarà formalitzada la matrícula sinó que, simplement, serà una reserva de plaça.
  • És convenient confirmar l’arribada de la documentació contactant amb la Secretaria d’Organització.
  • Si no es realitza el pagament durant el període establert (7 dies naturals a partir de la confirmació) l’organització dels cursos considerarà que renuncieu a la vostra reserva i que, per tant, pot procedir a la cessió d’aquesta plaça a una altra persona interessada.

          

Lloc

INEFC Centre de Barcelona
Oficina d’informació
Av. de l’Estadi, 12-22
Anella Olímpica de Montjuïc
08038- Barcelona
Tel. 93 425 54 45 Ext. 226 i 262
Fax. 93 426 36 17
Correu electrònic: cestiu@gencat.cat

Horari d'atenció al Públic

De dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 horesInformació general

 • Si en el moment de la inscripció no ens indiqueu el contrari, l’INEFC de Barcelona considera que autoritzeu la inclusió de les vostres dades en un fitxer automatitzat, i la seva cessió a tercers que, per encàrrec de l’INEFC, realitzi la tasca de difusió de la informació de les activitats que es realitzin en la nostra institució. Gaudiu dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals que estableix la legislació.
 • Durant la realització dels cursos, l’organització pot fer gravacions i fotografies. Si, abans de l’inici dels cursos, no ens comuniqueu el contrari, considerem que autoritzeu que les imatges que siguin captades durant la realització dels cursos en què aparegueu puguin ser utilitzades per a la difusió i promoció de les activitats de l’INEFC.
 • L’organització pot decidir anul•lar un curs si no arriba al mínim d’alumnat inscrit establert (15). En aquest cas se us comunicarà des de la Secretaria d’organització.
 • Durant el desenvolupament dels cursos no és permès fer cap tipus de captació audiovisual (filmació o fotografia) excepte les que siguin realitzades amb el material cedit per l’organització.


Reconeixements i certificacions

 • L’INEFC-Barcelona lliurarà un certificat d’aptitud per curs realitzat als i a les participants que hagin assistit al 80% d’aquest i superin la prova d’aprofitament obtenint la qualificació d’apte/a en la realització i entrega del treball final. L’alumnat del nostre centre el podrà passar a recollir per l’Oficina d’Informació i l’alumnat extern el rebrà al domicili que hagi facilitat en el moment de la inscripció.
 • La superació d’aquests cursos dóna dret al reconeixement acadèmic de crèdits ECTS per part de l’INEFC.
 • S’ha sol·licitat la seva inclusió en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Preu dels cursos

A continuació, es detallen els preus dels cursos de formació continuada 2013-14:

 

ALUMNAT CAFE O COPLEFC*

ALTRES

 

20 h

30 h

20 h

30 h

1 curs

64,40 €

96,60 €

70,00 €

105,00 €


*En aquesta categoria queden inclosos els alumnes actuals de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i els llicenciats/graduats col·legiats al COPLEFC. En ambdós casos, caldrà adjuntar un document acreditatiu de complir la condició pertinent.
 

Descomptes

 

 

ALUMNAT CAFE O COPLEFC*

ALTRES

 

20 h

30 h

20 h

30 h

2 cursos

59,50 €

89,25 €

63,00 €

94,50 €

3 cursos

52,50 €

78,75 €

56,00 €

84,00 €

4  o més cursos

42,00 €

63,00 €

49,00 €

73,50 €

*En aquesta categoria queden inclosos els alumnes actuals de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i els llicenciats/graduats col·legiats al COPLEFC. En ambdós casos, caldrà adjuntar un document acreditatiu de complir la condició pertinent.