Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Formació permanent > Cursos de Formació Continuada

Cursos de Formació Continuada

 

 Presentació

 
Amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds i necessitats de formació dels estudiants i professionals de l’àmbit de l’activitat física i l’esport, l’INEFC Barcelona us ofereix dotze cursos distribuïts en quatre àrees temàtiques diferents.

Enguany enfoquem la nostra oferta de cursos cap a una formació que extengui i complementi els ensenyaments obtinguts al grau i serveixi per ajudar els graduats i l’alumnat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a apropar-se i/o iniciar-se en el món professional i les seves possibilitats en constant transformació. I, alhora, no deixem de proposar aquells cursos pels quals heu mostrat interès i nous cursos amb continguts diferents i innovadors.

Així doncs, esperem que els estudiants de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport hi trobeu un complement idoni per orientar el vostre itinerari professional, especialitzant-vos en qualsevol de les temàtiques que siguin del vostre interès. Igualment, els i les professionals que ja esteu exercint podeu ampliar i renovar coneixements relacionats amb la vostra tasca professional. Per últim, l’alumnat d’altres carreres universitàries i professionals d’altres àmbits de treball també podeu trobar cursos amb temàtiques que us puguin interessar i que us permetin aplicar nous coneixements.
 


Inscripció

Calendari

Inici: Dilluns 11 de gener de 2016.
Final: 10 dies abans de l’inici del curs al qual us vulgueu matricular.


Procediment

1. Inscripció per internet (a partir de l'11 de gener)


Podeu formalitzar-la en aquest enllaç. A més de trobar-hi tota la informació relacionada amb les activitats formatives, podreu fer la sol·licitud d’inscripció al curs o cursos que desitgeu i, en aquell mateix moment, se us confirmarà la disponibilitat de places. Per a formalitzar la reserva de plaça haureu de realitzar el pagament del curs a través de l’aplicació. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions requerides aquest import se us retornarà.

Un cop tancat el període d’inscripció, l’organització us confirmarà, mitjançant correu electrònic quins són els cursos que finalment es portaran a terme (compleixen el mínim d’inscripcions requerides).

D’aquells cursos que no tingueu plaça, tindreu la possibilitat d’incloure la vostra sol•licitud a una llista d’espera. Si hi hagués una plaça disponible, ens posaríem en contacte amb vosaltres per correu electrònic.

2. Inscripció presencial o telefònica:

Reserva de la plaça
- Podeu sol·licitar la plaça en el curs o cursos que desitgeu realitzar contactant amb l’Oficina d’Informació:

• Per telèfon: 93 425 54 45 Ext. 216.
• Personalment: a l’Oficina d’informació del centre. En aquell mateix moment se us confirmarà si queden places disponibles.

Pagament i formalització


Per tal de formalitzar la reserva haureu d’abonar l’import de la totalitat del curs a qualsevol oficina de “La Caixa”.

Un cop heu fet el pagament, heu de formalitzar la inscripció fent arribar -mitjançant correu electrònic o personalment- a la Secretaria d’Organització la documentació següent:
  •  Comprovant del resguard de l’ingrés de l’import restant.
  •  Fotocòpia de la Targeta Sanitària o de qualsevol altra assegurança mèdica.
Una vegada tancat el període d’inscripció, si el curs arriba al mínim d’inscripcions, l’organització us farà arribar un correu electrònic amb la confirmació. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions requerides se us retornarà l’import.

Lloc

INEFC Centre de Barcelona
Oficina d’informació
Av. de l’Estadi, 12-22
Anella Olímpica de Montjuïc
08038- Barcelona
Tel. 93 425 54 45 Ext. 226 i 262
Fax. 93 426 36 17
Correu electrònic: cestiu@gencat.cat

Horari d'atenció al Públic

De dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 horesOrganització general dels cursos

Aspectes importants

• Fins que no es realitzi el pagament de la matrícula i es faci arribar la documentació especificada en el punt anterior no es considerarà formalitzada la matricula, sinó que, simplement, serà una reserva de plaça.

• Des de la Secretaria d’Organització se us confirmarà l’arribada de la documentació per correu electrònic.

• Si no es realitza el pagament durant el període establert (7 dies naturals a partir de la confirmació), l’organització dels cursos considerarà que renuncieu a la vostra reserva i que, per tant, pot procedir a la cessió d’aquesta plaça a una altra persona interessada.


Reconeixements i certificacions

- L’INEFC-Barcelona lliurarà un certificat d’aptitud per curs realitzat als i les participants que hagin assistit al 80% d’aquest i obtinguin la qualificació d’apte/a en la realització i entrega del treball final.

- L’alumnat rebrà el certificat a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en el moment de la inscripció.

- La superació d’aquests cursos dóna dret al reconeixement acadèmic de crèdits ECTS per part de l’INEFC.

- S’ha sol·licitat la inclusió en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de tots els cursos.


Quotes

A continuació, es detallen els preus dels Cursos de Formació Continuada en l’àmbit de l’Educació Física i l’Esport 2013-2014. En el quadre adjunt trobareu, també, especificades les bonificacions econòmiques que s’apliquen quan us matriculeu a més d’un curs.

 

  Alumnat CAFE o COPLEFC* ALTRES
  10h. 20h. 30h. 40h. 10h. 20h. 30h. 40h.
1 curs 32,20€ 64,40€ 96,60€ 128,80€ 35,00€ 70,00€ 105,00€ 140,00€
2 cursos 29,75€ 59,50€ 89,25€ 119,00€ 31,50€ 63,00€ 94,50€ 126,00€
3 cursos 26,25€ 52,50€ 78,75€ 105,00€ 28,00€ 56,00€ 84,00€ 112,00€
4 cursos 21,00€ 42,00€ 63,00€ 84,00€ 24,50€ 49,00€ 73,50€ 98,00€


* En aquesta categoria queden inclosos els alumnes actuals de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i els llicenciats/des i graduats/des col·legiats/es al COPLEFC. En ambdós casos, caldrà adjuntar un document acreditatiu de complir la condició pertinent.