Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Doctorat


Els estudis de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca. El doctorat inclou l’elaboració i presentació de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.

La superació d’aquests estudis dóna dret a l’obtenció del títol de doctor o doctora. El títol de doctor/a representa la més alta distinció acadèmica que una persona pot obtenir en la seva formació, facultant la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

___________________________________________________PROGRAMA DE DOCTORAT

 

___________________________________________________ ACCÉS I ADMISSIÓ

___________________________________________________PREINSCRICIÓ

 

___________________________________________________ MATRÍCULA

___________________________________________________ NORMATIVA DE DOCTORADO EN EL EEES

___________________________________________________PLA DE RECERCA, SEGUIMENT I PERMANÈNCIA

 

___________________________________________________ MENCIÓ INTERNACIONAL

___________________________________________________CALENDARI DE REUNIONS

 

___________________________________________________ TESIS DOCTORALS

 

 

 
CONTACTE:

recerca.inefcbcn@gencat.cat
Àrea de recerca del centre de Barcelona de l’INEFC.
Tel. 93 4255445 (225) Av. de l'estadi, 12-22. 08038 Barcelona.