Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca

Recerca

L’INEFC de Barcelona és capdavanter en recerca científica i transferència de coneixement en l’àmbit de l’educació física i l’esport mitjançant els dos grups d'investigació reconeguts i finançats per la Generalitat de Catalunya per al període 2009-2013.

I professorat de l’INEFC Barcelona impulsa el Liceu Psicològic

 


Per tal de promoure la investigació i la innovació, l’INEFC de Barcelona compta amb diversos laboratoris i disposa d’un pressupost específic que permet convocar anualment beques per a la formació de personal investigador.

Els àmbits de recerca i innovació de l'INEFC Barcelona són:

  • Educació física i esport
  • Entrenament i rendiment esportiu
  • Investigació social, recreació i gestió esportiva
  • Salut i activitat física


Cada un d'aquests àmbits està vinculat a les línies de recerca específiques del programa de doctorat que organitza el centre. Dins de cada un d’aquests àmbits es realitzen diversos projectes que fan de l’INEFC de Barcelona un dels centres més dinàmics i productius de Catalunya i un referent internacional.