Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca Barcelona

Recerca Barcelona

L’INEFC de Barcelona és capdavanter en recerca científica i transferència de coneixements en l’àmbit de l’educació física i l’esport mitjançant els quatre grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya per al període 2014-2016, i que són els següents:


A més d'aquests grups de recerca, l'INEFC de Barcelona acull l'Observatori Català de l'Esport, un organisme que recull dades de caire multidisciplinari per poder fer un seguiment rigorós de l'evolució del fenomen esportiu a Catalunya.

Membres del professorat de l'INEFC de Barcelona també impulsen el Liceu Psicològic, una plataforma divulgativa de psicologia.

Per tal de promoure la recerca i la innovació, l’INEFC de Barcelona compta amb diversos laboratoris i disposa d’un pressupost específic que permet convocar anualment beques/contractes per a la formació de personal investigador.

Els àmbits de recerca i innovació de l'INEFC Barcelona són:
• Educació física i esport.
• Entrenament i rendiment esportiu.
• Investigació social, recreació i gestió esportiva.
• Salut i activitat física.

Dins de cada un d'aquests àmbits hi ha diverses línies de recerca específiques del programa de doctorat INEFC-UB. En cada línia de recerca es desenvolupen diferents projectes que fan de l’INEFC de Barcelona un dels centres més dinàmics i productius de Catalunya i un referent internacional.