Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca Barcelona

Recerca Barcelona


L’INEFC de Barcelona és capdavanter en recerca científica i transferència de coneixements en l’àmbit de l’educació física i l’esport. Actualment, l’INEFC de Barcelona compta amb quatre grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya per al període 2014-2016; que desenvolupen la seva activitat en els diversos laboratoris del centre. El programa de doctorat, coordinat de manera conjunta amb la Universitat de Barcelona, proporciona la formació necessària als futurs investigadors/es per a la docència i la recerca universitària.

Les línies de recerca i innovació de l'INEFC Barcelona són:
  • Activitat física i salut.
  • Aspectes socials de l'activitat física i l'esport.
  • Ensenyament i formació en l'àmbit de l'activitat física, l'educació física i l'esport.
  • Entrenament i rendiment esportiu.

 

___________________________________________________JUNTA DE RECERCA

 

___________________________________________________ DOCTORAT

___________________________________________________GRUPS DE RECERCA

 

___________________________________________________ BEQUES I CONTRACTES PREDOCTORALS