Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Escola de Tècnics

Escola de Tècnics

 

La Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5329, de 2.3.2009, resol implantar els ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior en les modalitats i especialitats esportives a l’Escola de Formació de Tècnics Esportius Catalana de Montjuïc (EFTECM), amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 2009-2010.

L’EFTEC de Montjuïc té unes característiques especials en comparació amb la resta de centres que ofereixen aquests tipus d’ensenyaments esportius. El seu funcionament està plantejat de manera que l’alumnat de grau de CAFE tingui l’oportunitat de cursar, de forma simultània al llarg dels quatre anys, el grau de CAFE i els nivells I i II de grau mitjà de tècnic/a esportiu/va de la modalitat esportiva escollida. Un cop finalitzats els estudis del grau en CAFE també poden seguir la seva formació de tècnics esportius cursant el nivell III o grau superior en tècnic esportiu. Per tal de facilitar la compaginació d’ambdues titulacions es reparteix la càrrega lectiva de les assignatures de l’EFTE i, normalment, cada nivell s’imparteix en dos cursos acadèmics.
Pels motius exposats anteriorment, l’EFTE Catalana de Montjuïc només admet alumnat de grau o llicenciats-ades/graduats-ades en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ja que algunes de les assignatures de l’EFTE es veuen simultaniejades amb les del grau i per tant no s’imparteixen a l’EFTE.

Mes informació:

Secretaria de l'EFTE Catalana de Montjuïc
INEFC Barcelona
eftem@gencat.cat
Telf. 93.425.54.45 Ext. 262 i 238
Fax. 93.426.36.17 
 

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.