Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Futurs estudiants > El grau en CAFE

El grau en CAFE


El Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport té una durada de quatre anys (a temps complert) i un total de 240 crèdits ECTS, dels quals 210 corresponen a assignatures Obligatòries, 12 a assignatures Optatives, 12 al Pràcticum i 6 al Treball Final de Grau.

Cada curs es realitzen 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 ECTS), de manera que a cada semestre s’imparteixen 30 ECTS distribuïts en 5 assignatures (de 6 ECTS cada una), excepte en el semestre final, en el que es realitzen el Pràcticum (de 12 ECTS) i el Treball Final de Grau (de 6 ECTS).


Les preguntes més freqüents

Els estudis de Grau en CAFE

• Quins estudis de grau ofereix l’INEFC?

L’INEF de Catalunya és una institució adscrita a les universitats de Barcelona i de Lleida, i a través d’aquestes adscripcions ofereix els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE).
Les persones que vulguin accedir al grau en CAFE, a més dels requisits acadèmics exigits per la legislació vigent, han de superar una Prova d’aptitud personal (PAP).

La Prova d’aptitud personal (PAP)


• Què és la Prova l’aptitud personal?
És un conjunt de tests físics que cal superar per accedir al grau en CAFE. Aquesta prova és única per als centres dependents de les universitats públiques catalanes i la UVic-UCC. L’aspirant que sigui apte/a de la PAP podrà sol·licitar l’accés a qualsevol d’aquests centres.

• Qui l’ha de fer?
Alumnat que prové de les PAU, alumnat procedent dels Cicles Formatius de Grau Superior, persones graduades, llicenciades o diplomades universitàries i alumnat de les vies d’accés per a majors de 25 anys, per a majors de 40 anys (només a Lleida) i per a majors de 45 anys.

• Qui no l’ha de fer?
Es resten exempts els i les esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment reconeguts per l’Estat (llistat publicat al BOE) i per la Generalitat de Catalunya (publicat al DOGC).

• Hi ha proves per a persones amb discapacitat?

Sí, els i les aspirants que presentin la certificació de la seva discapacitat podran optar a fer una adaptació personalitzada de la PAP.

• On i quan es fa aquesta prova?
Es fa a les instal·lacions dels centres de l’INEFC (Barcelona i Lleida) així com als centres dependents de les universitats públiques catalanes i la UVic-UCC, durant la segona quinzena del mes de juny.

• Són sempre les mateixes proves?
Cada any se’n revisa el contingut i són, per tant, susceptibles de canvi.

• Són obligatòries totes les proves físiques?
Sí. L’aspirant les ha de completar totes.

• Quina puntuació necessito per obtenir la qualificació d’apte/a?

Pots consultar el sistema d’avaluació de la prova al web de l’INEFC.

• On i quan puc obtenir la informació definitiva de la Prova d’aptitud personal?
El plec informatiu es pot obtenir entre els mesos d’abril i maig a l’oficina de gestió acadèmica dels centres de Barcelona i Lleida de l’INEFC i a l’apartat Futurs estudiants del web.

Per a més informació consulteu l'apartat de la Normativa al web de l'INEFC:
www.inefc.cat

Les Proves d’accés a la universitat (PAU)

• Si sóc apte/a en les proves físiques (PAP), ja tinc plaça a l’INEFC?

No. L’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat és l’encarregada d’assignar les places entre els i les aspirants que hagin demanat cursar estudis en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que hagin estat aptes a la Prova d’aptitud personal. Aquesta assignació es fa a partir de la qualificació obtinguda a les PAU.

• Quina és la nota de tall per accedir al grau de l’INEFC?

La nota de tall varia anualment en funció del nombre d’aspirants que hagin superat les PAU i que hagin estat aptes a la Prova d’aptitud personal. Per al curs 2014-2015, va ser de 8,986 per al centre de Barcelona i de 7,702 per al centre de Lleida.

• Quines són les matèries ponderades per accedir al grau de l’INEFC?

Les matèries biologia, física, matemàtiques i química tenen una ponderació de 0,2 i ciències de la terra i mediambientals tenen una ponderació de 0,1.