Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Matrícula

Matriculació als ensenyaments esportius de règim especial. Curs 2016-2017

Període de matriculació nivell I: A consultar segons el curs

Lloc i horari de matriculació: a l’Oficina d’Informació de 9 a 14 hores.

Documentació necessària:

• Fotocòpia del DNI o un altre document equivalent (NIF, passaport, etc.)
• Certificat d’ESO, batxillerat o cicle formatiu
• Certificat de les proves d’accés a les EFTE (en cas d’haver realitzat les proves a l’INEFC de Barcelona no cal lliurar-lo)
• Carnet de família nombrosa
• Targeta acreditativa de discapacitat (si s’escau)
• Fotografia de mida carnet (1)
• Targeta d’assistència de la seguretat social (targeta CatSalut) o similar (mútua d’assistència sanitària) 

Període de matriculació nivell II: A consultar segons el curs

Lloc i horari de matriculació: a l’Oficina d’Informació de 9 a 14 hores.

Documentació necessària:

• Fotocòpia del DNI o un altre document equivalent (NIF, passaport, etc.)
• Certificat d’ESO, batxillerat o cicle formatiu
• Certificació d’haver superat el primer nivell de la modalitat (en cas d’haver-lo cursat a l’EFTE Catalana de Montjuïc no cal lliurar-lo)
• Carnet de família nombrosa
• Targeta acreditativa de discapacitat (si s’escau)
• Fotografia de mida carnet (1)
• Targeta d’assistència de la seguretat social (targeta CatSalut) o similar (mútua d’assistència sanitària)