Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca Barcelona > Beques i contractes predoctorals

Beques i contractes predoctorals


Per tal d'impulsar la formació de personal d'investigació i promoure els projectes de recerca propis; l’INEFC concedeix beques/contractes predoctorals a estudiants de doctorat vinculats als projectes de recerca existents. Aquests ajuts, destinats als dos centres de l’INEFC, tenen per objecte fomentar i promoure la recerca científica en l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. Els tres anys de la beca es desenvolupen sota la forma de contracte (Personal Investigador).


___________________________________________________BASES GENERALS

 

___________________________________________________ DARRERA CONVOCATÒRIA (2017)

___________________________________________________CONVOCATÒRIA DE BEQUES/CONTRACTES 2016

 

___________________________________________________HISTÒRIC DE BEQUES/CONTRACTES ATORGADES