Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Pla Docent de Grau

Pla Docent de Grau

Novetats fitxes docents curs 2017-2018

Estem procedint a actualitzar les fitxes docents de totes les assignatures del GRAU per al curs 2017-2018

Hem introduït dos canvis de caire normatiu, que convé considerar tot i que la fitxa d’una assignatura no estigui actualitzada:

1. A partir del 2017-2018 en totes les assignatures l’alumnat que tindrà dret a una reavaluació serà aquell que obtingui entre un 4 i un 4.9 en la nota mitjana de l’assignatura.

2. Per a l’alumnat lesionat hi ha situacions excepcionals de baixes temporals (lesions) no adaptables que impossibiliten l'assoliment de la competència CE2 (Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport). Aquestes situacions excepcionals, un cop validades pel cap de departament corresponent i amb el vist i plau del cap d'estudis, podran ser motiu de no superar l’assignatura.

 

  Fitxa pendent de traducció

 

PRIMER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4001 Anatomia aplicada a l'AF i l'Esport 1 4 2 Mario Lloret Bàsica
4002 Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport  1 4 2 Carles Ventura Bàsica
4003  Manifestacions bàsiques de la Motricitat 1 4 2 Javier Olivera Obligatòria
4087 Esports 1: Esports de base 
1 0 6 Michel Marina Obligatòria
4088   Esports 1: Esports col·lectius
1 0 6 Gerard Moras Obligatòria
4006  Fisiologia de l'Exercici I 2 4 2 Joan Aureli Cadefau Bàsica
4007  Pedagogia i Principis Didàctics de l'AF i l'Esport  2 4 2 Jaume Casamort Bàsica
4010  Expressió Corporal i Dansa 2 2 4 Mercè Mateu Obligatòria
4014 Esports 1: Esports individuals 
2 0 6 Xavier Iglesias Obligatòria
4090 Esports 1: Esports de contacte  2 0 6 Gabriel Daza Obligatòria

 

SEGON CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4011 Fisiologia de l'Exercici II 3 4 2 Natàlia Balagué Bàsica
4012  Teoria de l'Entrenament I 3 4 2 Michel Marina Obligatòria
4013  Aprenentatge i Desenvolupament Motor  3 4 2 Gabriel Daza Bàsica
4031 Nutrició i dietètica  3 4 2 Joan A. Cadefau Obligatòria
4015  Estadística i Metodologia de la Investigació aplicada a l'AF i l'Esport 3 4 2 Ferran Rodríguez Bàsica
4016  Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport  4 4 2 Rosa Mª Angulo Bàsica
4017  Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport 4 4 2 Anna Vilanova Bàsica
4083  Esports 2
4 0 6   Obligatòria
4019  Activitats en el Medi Natural  4 0 6 Eduard Inglés Obligatòria
4020  Programació de l'Ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport  4 4 2 Carles González Bàsica

ESPORTS 2

408301 Esports 2: Natació 2  4      
408302 Esports 2: Atletisme 2  4      
408303 Esports 2: Judo 2  4      
408304 Esports 2: Esgrima 2   4      
408305 Esports 2: Gimnàstica artística 2   4      
408306 Esports 2: Gimnàstica rítmica 2   4      
408307 Esports 2: Basquetbol 2  4      
408308 Esports 2: Futbol 2  4      
408309 Esports 2: Voleibol 2  4      
408310 Esports 2: Handbol 2   4      
408311 Esports 2: Rugby 2   4      

 

TERCER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4026  Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic 5 2 4 Francesc Cos Obligatòria
4009 Teoria i pràctica del joc motor 5 2 4 Xesco Espar Obligatòria
 4084 Esports 3
5 0 6   Obligatòria
4024 Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat  5 4 2 Javier Hernández Obligatòria
4025  Legislació i organització de l'esport  5 4 2 Joan Carles Burriel Obligatòria
4028  Esports emergents (Lliscament, bicicleta i implement) 6 0 6  Antoni Gras Obligatòria
4021 Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport  6 4 2 Sílvia Aranda Obligatòria
4027 Teoria de l'entrenament II  6 4 2 Marcel·lí Massafret Obligatòria
4029  Promoció i prescripció de l'exercici físic per a la salut  6 3 3 Alfredo Irurtia Obligatòria
4030  Gestió de l'esport  6 4 2 Francesc Solanellas Obligatòria

ESPORTS 3

408401 Esports 3: Natació 3   5      
408402 Esports 3: Atletisme 3  5      

408403

Esports 3: Judo 3  5      
408404 Esports 3: Esgrima 3  5      
408405 Esports 3: Gimnàstica artística 3   5      
408406 Esports 3: Gimnàstica rítmica 3   5      
408407 Esports 3: Basquetbol 3  5      
408408 Esports 3: Futbol 3  5      

408409

Esports 3: Voleibol 3  5      
408410 Esports 3: Handbol 3   5      
408411 Esports 3: Rugby 3   5      
408412 Esports 3: Esquí 3   5      
408413 Esports 3: Snowboard 3   5      
408414 Esports 3: Vela 3   5      

 

QUART CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4032 Teoria de l'entrenament III  7 4 2 Joan Solé  Obligatòria
4034 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport  7 4 2 Unai Sáez de Ocáriz Obligatòria
4035 Lleure i esport  7 4 2 Agustí Boixeda Obligatòria
  OPTATIVA 1 (Diferents MENCIONS)  7        
  OPTATIVA 2 (Diferents MENCIONS)  7        
  OPTATIVA 3 (Diferents MENCIONS)  8        
  OPTATIVA 4 (Diferents MENCIONS)   8        
  OPTATIVA 5 (Diferents MENCIONS)   8        
4040 Pràcticum  8 6 Pedrona Serra Pràcticum
4041 Treball Fi de Grau  8 6 Pedrona Serra TFG

 

ASSIGNATURES DE GRAU AMB MENCIONS (Pla 401)
Optatives de la menció: ENTRENAMENT

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4051 Tendències del condicionament físic   7  0 Silvia Aranda
4052 Tecnologia per a l'exercici físic i la salut   7  1 Xavier Iglesias
4053 Anàlisi dels esports   7   4  Xavier Iglesias
4054 Teoria de l'entrenament IV  8 Gerard Moras
4055 Teoria de l'entrenament V  8  5 Michel Marina
4056 Esports 4
 8      

ESPORTS 4

408501 Esports 4: Natació 4  7      
408502 Esports 4: Atletisme 4  7       
408503 Esports 4: Judo 4  7       
408504 Esports 4: Esgrima 4  7       
408505 Esports 4: Gimnàstica artística 4  7      
408506 Esports 4: Gimnàstica rítmica 4  7      
408507 Esports 4: Basquetbol 4      
408508 Esports 4: Futbol 4 7      
408509 Esports 4: Voleibol 4  7      
408510 Esports 4: Handbol 4   7       
408511 Esports 4: Rugby 4   7       
408512 Esports 4: Triatló 4   7      
408513 Esports 4: Tennis 4   7      
 
Optatives de la menció: SALUT

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4039 Reeducació funcional esportiva   7  2  4 Toni Caparrós
4051 Tendències del condicionament físic   7  0 Silvia Aranda
4052 Tecnologia per a l'exercici físic i la salut    7  1 Xavier Iglesias
4055 Teoria de l'entrenament V  8  5  1 Michel Marina
4057  Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport II   8  2  Albert Busquets
4058 Integració disciplinar de l'Activitat Física i l'Esport   8  2  1 Natàlia Balagué
4059 Educació per a la salut  8  2   1 Alfredo Irurtia 
 
Optatives de la menció: EDUCACIÓ FÍSICA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4051 Tendències del condicionament físic  7  0 Silvia Aranda
4060 Pràctiques de consciència corporal amb suport musical   7 0,5  2,5  Mercè Mateu
4061 Disseny de projectes educatius i tecnologies aplicades   7  2 Carles González
4062 Accions pel canvi sociocultural: multiculturalitat i gènere   8  4 Susanna Soler
4063 Estratègies de la resolució de conflictes i de l'educació en valors   8  1 Susanna Soler
4064 Creació i lideratge d'equips   8  2 Xesco Espar
4065 Recursos didàctics en Educació Física i esport adaptat   8  2 Javier Hernández
 
Optatives de la menció: GESTIÓ ESPORTIVA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4064 Creació i lideratge d'equips   8  2  1 

Xesco Espar

4066 Finances bàsiques aplicades a l'esport   8  2 1 Francesc Solanellas
4067 Màrqueting esportiu   7 2  1  Anna Vilanova
4068 Gestió d'instal·lacions esportives   7 2  1  Pere Manuel
4069 Gestió d'esdeveniments esportius   7 2  1  Rafael Tarragó i Joan Babí
4070 Lleure i entorn social   8 1  2  Antonio Moreno
4071 Anàlisi de sistemes esportius   8  2  Joan Carles Burriel
4072 Habilitats per a la gestió   8  0 Joan Carles Burriel
4073 Emprenedoria   8  4 Laureà Fanega 
 
Optatives de la menció: LLEURE I NATURA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4069 Gestió d'esdeveniments esportius   7 2 Rafael Tarragó i Joan Babí
4070 Lleure i entorn social   8  1 Antonio Moreno
4073 Emprenedoria   8  4 Laureà Fanega 
4074 Esport i turisme   8  4  Laureà Fanega
4075 Activitats en el medi natural 3   8  0 Eduard Inglés
4076 Activitats en el medi natural 4   8  0 Eduard Inglés
4077 Direcció d'entitats de lleure i turisme   7  2 Eduard Inglés

 

Darrera actualització 13/09/2016

Quadre adaptacions llicenciatura a Grau CAFiE


Més informació: adreceu-vos a la Secció de Gestió Acadèmica del centre o bé feu servir la Bústia de Contacte.

 

AMPLIACIÓ D'ESPORTS 2