Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Pla Docent de Grau

Pla Docent de Grau

  Fitxa actualitzada
  Fitxa actualitzada curs 2016-2017
  Fitxa pendent de traducció

 

PRIMER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4001 Anatomia aplicada a l'AF i l'Esport 1 4 2 Mario Lloret Bàsica
4002  Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport 1 4 2 Carles Ventura Bàsica
4003  Manifestacions bàsiques de la Motricitat 1 4 2 Javier Olivera Obligatòria
4004  Esports Individuals i d'Adversari I 1 0 6 Michel Marina Obligatòria
4005  Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de l’exercici físic 1 2 4 Jordi Solà Obligatòria
4006  Fisiologia de l'Exercici 2 4 2 Joan Aureli Cadefau Bàsica
4007  Pedagogia i Principis Didàctics de l'AF i l'Esport 2 4 2 Jaume Casamort Bàsica
4008  Esports Col·lectius I 2 0 6 Gerard Moras Obligatòria
4009  Teoria i pràctica del joc motor 2 2 4 Francesc Espar Obligatòria
4010  Expressió Corporal i Dansa 2 2 4 Mercè Mateu Obligatòria

 

SEGON CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4011 Fisiologia de l'Exercici II 1 4 2 Natàlia Balagué Bàsica
4012  Teoria de l'Entrenament I 1 4 2 Michel Marina Obligatòria
4013  Aprenentatge i Desenvolupament Motor 1 4 2 Gabriel Daza Bàsica
4014  Esports Individuals i d'Adversari II 2 0 6 Xavier Iglesias Obligatòria
4015  Estadística i Metodologia de la Investigació aplicada a l'AF i l'Esport 1 4 2 Ferran Rodríguez Bàsica
4016  Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Rosa Mª Angulo Bàsica
4017  Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Anna Vilanova Bàsica
4018 Esports Col·lectius II 1 0 6 Gabriel Daza Obligatòria
4019  Activitats en el Medi Natural 2 0 6 Eduard Inglés
Obligatòria
4020  Programació de l'Ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Carles González Bàsica

 

TERCER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4021 Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport 2 4 2 Sílvia Aranda Obligatòria
4022  Ampliació d'esports col·lectius 1 0 6 Marc Vives
Obligatòria
4023  Ampliació d'esports individuals i d'adversari 1 0 6 Hermínia Mata Obligatòria
4024  Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat
1 4 2 Javier Hernández Obligatòria
4025  Legislació i organització de l'esport 1 4 2 Joan Carles Burriel Obligatòria
4026  Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic 1 2 4 Francesc Cos Obligatòria
4027  Teoria de l'entrenament II 2 4 2 Marcel·lí Massafret Obligatòria
4028  Esports emergents (Lliscament, bicicleta i implement) 2 0 6 Antoni Gras Obligatòria
4029  Promoció i prescripció de l'exercici físic per a la salut 2 3 3 Alfredo Irurtia
Obligatòria
4030  Gestió de l'esport 2 4 2 Francesc Solanellas
Obligatòria

 

QUART CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4031 Nutrició i dietètica 1 4 2 Joan A. Cadefau Obligatòria
4032  Teoria de l'entrenament III 1 4 2 Joan Solé Obligatòria
4033 Ampliació dels esports emergents 1 0 6 Manel Caragol Obligatòria
4034  Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport 1 4 2 Unai Sáez de Ocáriz Obligatòria
4035  Lleure i esport 1 4 2 Antonio Moreno Obligatòria
4040 Pràcticum 2 12 Cap de Departament Pràcticum
4041 Treball Fi de Grau 2 6 Cap de Departament TFG

 

ASSIGNATURES DE GRAU AMB MENCIONS (Pla 401)
Optatives de la menció: ENTRENAMENT

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4051 Tendències del condicionament físic  7  0 Silvia Aranda
4052 Tecnologia per a l'exercici físic i la salut  7  1 Xavier Iglesias
4053 Anàlisi dels esports  7      
4054 Teoria de l'entrenament IV  8      
4055 Teoria de l'entrenament V  8      
4056 Ampliació dels esports III  8      
 
408301 Ampliació d'esports 1: Natació        
408302 Ampliació d'esports 1: Atletisme        
408303 Ampliació d'esports 1: Judo        
408304 Ampliació d'esports 1: Esgrima        
408305 Ampliació d'esports 1: Gimnàstica artística        
408306 Ampliació d'esports 1: Gimnàstica rítmica        
408307 Ampliació d'esports 1: Basquetbol        
408308 Ampliació d'esports 1: Futbol        
408309 Ampliació d'esports 1: Voleibol        
408310 Ampliació d'esports 1: Handbol        
408311 Ampliació d'esports 1: Rugby        
 
408401 Ampliació d'esports 2: Natació        
408402 Ampliació d'esports 2: Atletisme        

408403

Ampliació d'esports 2: Judo        
408404 Ampliació d'esports 2: Esgrima        
408405 Ampliació d'esports 2: Gimnàstica artística        
408406 Ampliació d'esports 2: Gimnàstica rítmica        
408407 Ampliació d'esports 2: Basquetbol        
408408 Ampliació d'esports 2: Futbol        

408409

Ampliació d'esports 2: Voleibol        
408410 Ampliació d'esports 2: Handbol        
408411 Ampliació d'esports 2: Rugby        
408412 Ampliació d'esports 2: Esquí        
408413 Ampliació d'esports 2: Snowboard        
408414 Ampliació d'esports 2: Vela        
 
408501 Ampliació d'esports 3: Natació        
408502 Ampliació d'esports 3: Atletisme        
408503 Ampliació d'esports 3: Judo        
408504 Ampliació d'esports 3: Esgrima        
408505 Ampliació d'esports 3: Gimnàstica artística        
408506 Ampliació d'esports 3: Gimnàstica rítmica        
408507 Ampliació d'esports 3: Basquetbol        
408508 Ampliació d'esports 3: Futbol        
408509 Ampliació d'esports 3: Voleibol        
408510 Ampliació d'esports 3: Handbol        
408511 Ampliació d'esports 3: Rugby        
408512 Ampliació d'esports 3: Triatló        
408513 Ampliació d'esports 3: Tennis        
 
Optatives de la menció: SALUT

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4039 Reeducació funcional esportiva  8      
4051 Tendències del condicionament físic  7  0 Silvia Aranda
4052 Tecnologia per a l'exercici físic i la salut  7  1 Xavier Iglesias
4055 Teoria de l'entrenament V  8      
4057 Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport II  7  2  Albert Busquets
4058 Integració disciplinar de l'Activitat Física i l'Esport  8      
4059 Educació per a la salut  8      
 
Optatives de la menció: EDUCACIÓ FÍSICA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4051 Tendències del condicionament físic 7  0 Silvia Aranda
4060 Pràctiques de consciència corporal amb suport musical  7 0,5  2,5  Mercè Mateu
4061 Disseny de projectes educatius i tecnologies aplicades  7  2 Carles González
4062 Accions pel canvi sociocultural: multiculturalitat i gènere  8  4 Susanna Soler
4063 Estratègies de la resolució de conflictes i de l'educació en valors  8  1 Susanna Soler
4064 Creació i lideratge d'equips  8  2 Xesco Espar
4065 Recursos didàctics en Educació Física i esport adaptat  8  2 Javier Hernández
 
Optatives de la menció: GESTIÓ ESPORTIVA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4064 Creació i lideratge d'equips  8  2  1 

Xesco Espar

4066 Finances bàsiques aplicades a l'esport  8  2 1 Francesc Solanellas
4067 Màrqueting esportiu  7 2  1  Anna Vilanova
4068 Gestió d'instal·lacions esportives  7 2  1  Pere Manuel
4069 Gestió d'esdeveniments esportius  7 2  1  Rafael Tarragó i Joan Babí
4070 Lleure i entorn social  8 1  2  Antonio Moreno
4071 Anàlisis de sistemes esportius  8  2  Joan Carles Burriel
4072 Habilitats per a la gestió  8  0 Joan Carles Burriel
4073 Emprenedoria  8  4 Laureà Fanega 
 
Optatives de la menció: LLEURE I NATURA

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

4069 Gestió d'esdeveniments esportius  7 2 Rafael Tarragó i Joan Babí
4070 Lleure i entorn social  8  1 Antonio Moreno
4073 Emprenedoria  8  4 Laureà Fanega 
4074 Esport i turisme  8  4  Laureà Fanega
4075 Activitats en el medi natural 3  8  0 Eduard Inglés
4076 Activitats en el medi natural 4  7  0 Eduard Inglés
4077 Direcció d'entitats de lleure i turisme  8  2 Eduard Inglés

 

  Fitxa actualitzada
  Fitxa actualitzada curs 2016-2017
  Fitxa pendent de traducció

Darrera actualització 27/07/2016


Estudis de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (2011-05-19)

Quadre adaptacions llicenciatura a Grau CAFiE


Més informació: adreceu-vos a la Secció de Gestió Acadèmica del centre o bé feu servir la Bústia de Contacte.