Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Pla Docent de Grau

Pla Docent de Grau

  Fitxa actualitzada
  Fitxa actualitzada curs 2015-2016
  Fitxa pendent de traducció

 

PRIMER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4001 Anatomia aplicada a l'AF i l'Esport 1 4 2 Mario Lloret Bàsica
4002  Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport 1 4 2 Carles Ventura Bàsica
4003  Manifestacions bàsiques de la Motricitat 1 4 2 Javier Olivera Obligatòria
4004  Esports Individuals i d'Adversari I 1 0 6 Michel Marina Obligatòria
4005  Anàlisi de l’estructura funcional dels esports i estructura de l’exercici físic 1 2 4 Jordi Solà Obligatòria
4006  Fisiologia de l'Exercici 2 4 2 Joan Aureli Cadefau Bàsica
4007  Pedagogia i Principis Didàctics de l'AF i l'Esport 2 4 2 Jaume Casamort Bàsica
4008  Esports Col·lectius I 2 0 6 Gerard Moras Obligatòria
4009  Teoria i pràctica del joc motor 2 2 4 Francesc Espar Obligatòria
4010  Expressió Corporal i Dansa 2 2 4 Mercè Mateu Obligatòria

 

 

SEGON CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4011 Fisiologia de l'Exercici II 1 4 2 Natàlia Balagué Bàsica
4012  Teoria de l'Entrenament I 1 4 2 Michel Marina Obligatòria
4013  Aprenentatge i Desenvolupament Motor 1 4 2 Gabriel Daza Bàsica
4014  Esports Individuals i d'Adversari II 2 0 6 Xavier Iglesias Obligatòria
4015  Estadística i Metodologia de la Investigació aplicada a l'AF i l'Esport 1 4 2 Ferran Rodríguez Bàsica
4016  Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Rosa Mª Angulo Bàsica
4017  Sociologia i Història de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Anna Vilanova Bàsica
4018 Esports Col·lectius II 1 0 6 Gabriel Daza Obligatòria
4019  Activitats en el Medi Natural 2 0 6 Eduard Inglés
Obligatòria
4020  Programació de l'Ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport 2 4 2 Carles González Bàsica

 

TERCER CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4021 Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport 2 4 2 Sílvia Aranda Obligatòria
4022  Ampliació d'esports col·lectius 1 0 6 Marc Vives
Obligatòria
4023  Ampliació d'esports individuals i d'adversari 1 0 6 Hermínia Mata Obligatòria
4024  Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat
1 4 2 Javier Hernández Obligatòria
4025  Legislació i organització de l'esport 1 4 2 Joan Carles Burriel Obligatòria
4026  Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic 1 2 4 Francesc Cos Obligatòria
4027  Teoria de l'entrenament II 2 4 2 Marcel·lí Massafret Obligatòria
4028  Esports emergents (Lliscament, bicicleta i implement) 2 0 6 Antoni Gras Obligatòria
4029  Promoció i prescripció de l'exercici físic per a la salut 2 3 3 Alfredo Irurtia
Obligatòria
4030  Gestió de l'esport 2 4 2 Francesc Solanellas
Obligatòria

 

QUART CURS

Codi

Assignatura

Semestre

Crèdits Teòrics

Crèdits Pràctics

Coordina

Tipus

4031 Nutrició i dietètica 1 4 2 Joan A. Cadefau Obligatòria
4032  Teoria de l'entrenament III 1 4 2 Joan Solé Obligatòria
4033 Ampliació dels esports emergents 1 0 6 Manel Caragol Obligatòria
4034  Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport 1 4 2 Unai Sáez de Ocáriz Obligatòria
4035  Lleure i esport 1 4 2 Antonio Moreno Obligatòria
4036 Optativa: Innovació i canvi sociocultural en l'activitat física i l'esport 2 4 2 Susanna Soler Optativa
4037 Optativa: Habilitats per a la gestió 2 4 2 Anna Vilanova Optativa
4038 Optativa: Optimització del procés d'entrenament 2 4 2 Gerard Moras Optativa
4039  Optativa: Reeducació funcional esportiva 2 4 2 Francesc Cos Optativa
4040 Pràcticum 2 12 Cap de Departament Pràcticum
4041 Treball Fi de Grau 2 6 Cap de Departament TFG

  Fitxa actualitzada
  Fitxa actualitzada curs 2015-2016
  Fitxa pendent de traducció

Darrera actualització 14/09/2015


Estudis de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (2011-05-19)

Quadre adaptacions llicenciatura a Grau CAFiE


Més informació: adreceu-vos a la Secció de Gestió Acadèmica del centre o bé feu servir la Bústia de Contacte.