Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Mobilitat interuniversitària > SICUE o SÈNECA a l'INEFC

SICUE o SÈNECA a l'INEFC

VINE A ESTUDIAR AL CENTRE DE BARCELONA DE L’INEFC

L'INEFC de Barcelona és un centre adscrit a la Universitat de Barcelona, un dels centres preferits per l’alumnat d’arreu d’Espanya, d’Europa i d’altres països del món, gràcies a l'alt nivell formatiu i la configuració excepcional de les seves instal·lacions, que permeten una alta concentració d'activitats en poc temps.

L'INEFC és un centre, on l’ensenyament és bilingüe (català i castellà), la preferència del qual és el català. Alguns professors dominen també l'anglès. El català és una llengua molt similar al castellà i amb una certa semblança al francès. L’alumnat espanyol no sol tenir problemes per seguir les classes en català.

La Universitat de Barcelona ofereix cursos de català per l’alumnat d'intercanvi.

Si ets alumne/a que vol venir mitjançant el programa SICUE:

Documents que cal aportar en el moment de formalitzar l’arribada

S’ha de presentar la documentació següent:

  • Acord acadèmic signat pel teu centre d’origen i pel coordinador SICUE i director de l’INEFC de Barcelona. Si l’acord no està signat per l’INEFC, has de contactar amb el erasmus@gencat.cat.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotografia recent (tamany carnet)

 

Per resoldre qualsevol dubte, consulteu a erasmus@gencat.cat