Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Pla d'Estudis

Pla d’estudis dels ensenyaments esportius de règim especial. Curs 2013-2014

A continuació es presenten els plans d’estudis pels ensenyaments esportius de règim especial oferts aquest curs 2013-2014:

 

Pla d'estudis  2013-14
Modalitat Nivell 1 Nivell 2
Atletisme -
Futbol
Bàsquet
Handbol -