Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Pla d'Estudis

Pla d’estudis dels ensenyaments esportius de règim especial. Curs 2015-2016

A continuació es presenten els plans d’estudis per als ensenyaments esportius de règim especial oferts aquest curs 2015-2016:

 

Pla d'estudis  2015-16
Modalitat Nivell 1 Nivell 2
Atletisme -
Futbol
Bàsquet
Handbol -
Natació -