Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Pla d'Estudis

Pla d’estudis dels ensenyaments esportius de règim especial. Curs 2016-2017

 

A continuació es presenten els plans d’estudis per als ensenyaments esportius de règim especial oferts aquest curs 2016-2017:

 

Pla d'estudis  2016-17
Modalitat Nivell 1/ Cicle Inicial Nivell 2/ Cicle Final
SOS -

 

 

Pendent d’ampliació