Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > El Centre > Salutació del Director

Salutació del Director

 

 

Benvinguts al nou curs 2014-2015:

Benvinguts al Centre de Lleida de l’INEFC,
En nom de l’equip que configurem aquest Centre, format per un seguit de professionals de la docència, la recerca i el suport a les activitats del centre, us volem fer partícips del nostre projecte vinculat especialment a la formació i la recerca, sense oblidar el nostre compromís cultural i social. 
La formació de professionals que siguin claus en el nostre entramat social per la millora de la qualitat de vida dels ciudatans, ens suposa un repte i una responsabilitat que assumim amb il•lusió i compromís.En temps de canvis molt ràpids es fa necessari formar en les competències que permetin als nostres estudiants ser capaços d’adaptar-se i resoldre problemes, objectiu prioritari en el nostre projecte. El rol de les activitats físiques en les seves diferents manifestacions és clau en el desenvolupament social sostenible.
El nostre centre porta més de 30 anys en un procés de millora constant, cercant noves oportunitats de titulacions que obrin l’horitzó de l’ocupació. Pensem que l’estudiantat ben preparat podrà donar el millor dins la societat del benestar i de la transferència del coneixement.
És per això que aquest any a part del grau, dels màsters, dels grups de recerca i de l’Escola de Tècnics Esportius, hem posat en marxa dos nous dobles graus: Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport + Fisioteràpia i el Grau en Educació Primària + Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb l’objectiu d’obrir noves opcions d’ocupació.
Us oferim aquesta eina web per a que pugueu estar informats en tot moment de tot el relacionat amb el centre i les persones que el configurem, però ens agradarà més que parleu directament amb nosaltres i que ens ajudeu a fer, cada dia més, un centre que sigui capdavanter i integrador.

Lleida, curs 2014-15
Alfredo Joven Pérez
Director