Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > El Centre > Estructura Acadèmica

Estructura Acadèmica

La responsabilitat acadèmica del centre de Lleida de l'INEFC recau en la figura del Director de Centre i en la delegació de funcions que aquest fa en els membres del seu EQUIP DIRECTIU que estarà format pel mateix director i tres sotsdirectors:

 

 • Director:
  Dr. Alfredo Pérez Joven
 • Subdirectora d'estudis:
  Dra. Inmaculada Durán Delgado
 • Subdirector de recerca:
  Dr. Pere Lavega Burgués
 • Subdirector d'Innovació i suport:
  Dr. Gonzalo Gil Moreno de Mora

 


La organització acadèmica del centre de Lleida s'estructura en 3 Departaments:

Caps de Departament
Departament de Salut i Gestió Esportiva

Dr. David Carreras Villanova

Departament de Fonaments de la Motricitat i el seu Ensenyament
Dra. Marta Castañer Balcells

Departament d'Esports i Rendiment
Dr. Cristòfol Salas i Santandreu

Projectes institucionals
Escola de Formació de tècnics esportius de la Caparrella
Dr. Joan Fusté Matute

Projectes acadèmics
Projecte acadèmic Qualitat de centre:
Dr. Cristòfol Salas Santandreu

Projecte acadèmic Coordinació de grau:
Dr. Jordi Seguí Urbaneja

Projecte acadèmic Promoció de la Recerca:
Dra. Marta Castañer Balcells

Projecte acadèmic Pràctiques Externes:
Dra. Eloísa Lorente Catalán

Projecte acadèmic Formació a distància E-Learning:
Dr. David Carreras Villanova

Projecte acadèmic Atenció a l’estudiantat:
Dr. Sebastià Mas Alòs

Projecte acadèmic de suport al professorat
Dr. Antoni Planas Anzano


L'INEF de Catalunya (centres de Barcelona i Lleida) defineix 4 àrees de coneixement comunes a ambdós centres:

 • Educació Física
 • Gestió esportiva
 • Salut i condició física
 • Rendiment esportiu