Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Estudis del Grau - Introducció

El grau en ciències de l'activitat física i l'esport

Aquest curs 2011-2012 a l’INEFC, es segueix amb el desenvolupament de l'adaptació de la titulació en ciències de l’activitat física i de l’esport a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), s’implanta el tercer curs del grau.

Aquest nou espai té bàsicament dues finalitats: la implantació dels crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), un mateix sistema de còmput de la càrrega docent arreu d’Europa permet comprendre i comparar distints sistemes educatius, i per extensió facilita la mobilitat dels estudiants. El segon dels objectius, amb el qual estem plenament compromesos, és la ubicació de l’alumnat en el centre del procés educatiu. Aquesta consideració, tinguda en compte des de temps endarrere a l’INEFC de Lleida, es desenvolupa amb l’ús de metodologies més participatives i que li donen a l’alumne la màxima responsabilitat del seu propi procés formatiu.

El grau és el primer cicle de l’ensenyament universitari que té la continuïtat en els màsters i doctorats.  Aquest primer nivell té un doble objectiu: d’una banda, donar una formació general a l’alumne universitari i d’altra banda, facilitar una formació de caràcter més específic que prepari per l’exercici professional.

El títol s’estructura en cursos, matèries i assignatures, fins a cursar un total de 240 crèdits. Cada una d’aquestes assignatures han de contribuir a l’adquisició de competències transversals i específiques.

A continuació en aquesta guia trobareu informació més detallada tant des del punt de vista de contingut com d’estructura.