Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > El Centre > Història

Història

Breu història del centre

(cliqueu les imatges per veure-les ampliades)

INEFC a Lleida, naix l'any 1982 amb una clara voluntat d'ésser considerat com un dels Centres capdavanters en la formació i la recerca en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. El febrer de 1995, INEFC de Lleida es va  adscriure a la Universitat de Lleida, institució de la qual en depèn acadèmicament. El Centre està fortament vinculat amb totes les institucions de la Ciutat (Universitat de Lleida, Ajuntament, Diputació, Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport, Col·legi Professional de Professors i Llicenciats d'Educació Física de Catalunya). Està format per 44 professors, el personal d'administració i serveis (unes 40 persones) així com més de 700 estudiants.

 


Àmbit Acadèmic

El compromís adquirit per l'INEFC des de la seva creació és la formació de llicenciats i llicenciades en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport, sense deixar de banda però, els estudis de tercer cicle i la formació continuada dels seus professionals i la recerca en tot el que afecta aquesta titulació. L'actual pla d'estudis de la llicenciatura -configurat en quatre anys, així com els cursos de tercer cicle -doctorat, màsters, etc. - i els de formació permanent -cursos monogràfics-, permeten a l'estudiant orientar-se en les àrees de coneixement i, en conseqüència, en l'àmbit professional que desitgin. En aquest apartat, la nostra Institució,  també ha prioritzat el treball de programes de postgrau i tercer cicle, amb la intenció de donar una màxima especialització als professionals de l'activitat física i l'esport. Entre aquests projectes destaquem l'organització de Masters Oficials: Esport sostenible i benestar, Dret Esportiu, Director Esportiu (pendent verificació  ANECA), i  Gestió Esportiva (pendent verificació ANECA); Masters de Titulació Pròpia: Ciències Mèdiques aplicades a l'Activitat  Física i   Hipología ; Doctorat: Activitat Física i Esport (codi 0808)

El Centre Actualment

La inquietud per ésser un lloc d'acollida de debat, presentació i discussió de les principals contribucions  també ens han portat a organitzar simposis, jornades, seminaris i congressos de caire nacional i internacional. Entre aquests volem destacar els Simposis Internacionals de Ciències Mèdiques, els Congressos de Psicologia de l'Esport, Biomecànica, Teoria de l'Entrenament, Fisiologia Ambiental de l'Activitat Física; i més recentment els dos Congressos Biennals envers les Ciències de l'Activitat Física, l'Esport i la Recreació. En aquest apartat no podem oblidar la confiança que ens ha estat atorgada per l'organització del Congrés Mundial d'Activitat Física Adaptada (inclòs dins els actes institucionals del 700 aniversari de la Universitat de Lleida) que es realitzarà l'any 1999. En definitiva tot aquest bagatge d'experiències i compromisos no fan més que obligar-nos a seguir avançant en la mateixa direcció per tal que l'INEFC de Lleida segueixi essent un referent imprescindible en el món de l'Activitat Física i l'Esport, tant en la vessant intel·lectual com en la de donar el servei que la nostra societat ens demana.

 

 

 

El 25è Aniversari


Durant el curs 2007/2008, el Centre de Lleida va celebrar el 25è Aniversari amb un ampli programa d’activitats al llarg del curs acadèmic que va culminar amb el sopar institucional al qual hi va assistir alumnat de totes les promocions.