Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

PAP 2015


A continuació presentem la Normativa de la Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'ingrés al grau en CAFE a l'INEF de Catalunya per al curs 2015-2016 (Normativa reguladora del centres dependents de les universitats públiques catalanes i la UVic-UCC):


Normativa oficial de les PAP

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’APTITUD PERSONAL 2015 PER A L’INGRÉS AL GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DELS CENTRES DEPENDENTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES I LA UVIC-UCC


Darrera versió 09.06.2015