Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > El Centre > Gestió de la qualitat

Gestió de la qualitat


El Sistema de Qualitat de l’INEFC Barcelona

1. L’assegurament de la qualitat en el marc de l’EEES
2. El Programa AUDIT
3. El SAIQU
4. Els responsables de la Qualitat a l’INEFC Barcelona

Manual de Qualitat de l’INEFC Barcelona
1. Política de qualitat
2. Mapa de processos
3. Procediments

Seguiment i millora contínua
1. Indicadors clau
2. Documentació del marc VSMA
3. Avaluació de la docència

3.1. Enquestes de satisfacció a l’alumnat
3.2. Enquestes de satisfacció al professorat
3.3. Enquestes de satisfacció a graduats/des