Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Docència

Docència

Les principals funcions dels dos centres INEFC (Barcelona i Lleida) són la formació docent per adquirir els títols acadèmics en educació física que estableix la legislació vigent, la investigació científica i la divulgació dels seus treballs, i també l'especialització, el perfeccionament i el reciclatge de titulats i, en general, totes aquelles funcions pròpies d'un centre universitari.

___________________________________________________Oferta Formativa

 

___________________________________________________ Congressos i Esdeveniments

___________________________________________________Avaluació i Qualitat
 
___________________________________________________ Normatives
___________________________________________________ INEFC GLOBAL