Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Docència > Oferta formativa

Oferta formativa


Uns estudis universitaris a la teva mida

L'INEF de Catalunya té amb una àmplia i variada oferta acadèmica, producte dels més de treinta anys d’experiència docent i formativa. L’ample ventall d’ensenyaments li donen unes característiques especials que han fet de l’INEFC un centre emblemàtic en l’àmbit de l'Activitat Física i de les Ciències de l'Esport.

A l’INEFC, s’imparteix el grau i la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, on es combinen els coneixements de les tècniques esportives amb altres matèries que capaciten per a l’exercici professional en el camp de la docència, la gestió esportiva, el rendiment esportiu, l’activitat física i la salut, entre d'altres. Continguts d’anatomia, fisiologia, biomecànica, s’interrelacionen dins la carrera amb d’altres com ara la psicologia, l’aprenentatge motor, la didàctica, l’estadística, la sociologia, la legislació, el lleure i la recreació i les activitats a la natura; fins arribar a confeccionar un pla d’estudis dinàmic, lúdic, divertit i alhora rigorós i exigent.

Els nous màsters i programes de doctorat en format europeu, els cursos d’extensió universitària, els cursos monogràfics i els cursos d’estiu configuren el conjunt de l’oferta formativa que permet especialitzar-se en àmbits específics de l’activitat física i de l’esport. Una especialització que es pot complementar en d’altres universitats europees mitjançant els programes de mobilitat interuniversitària dins la Unió Europea i també amb d’altres programes extracomunitaris que afavoreixen la cooperació amb països iberoamericans.

Una oferta continuada de formació

A més dels estudis universitaris, a l’INEFC podràs trobar una gran varietat de cursos de formació especialitzada de diversa durada i contingut, adreçats als alumnes de la pròpia carrera i d’altres carreres universitàries, així com a titulats universitaris, a tècnics especialistes i a professionals del sector.

Formació de joves investigadors

L’INEF de Catalunya disposa de destacats equips d’investigació que nodreixen els diferents laboratoris i desenvolupen línies d’investigació en diverses àrees, com ara l’Educació física, l’Entrenament esportiu, la Salut i les Ciències Aplicades, les Ciències Humanes i Socials, la Gestió i el Lleure.

Alhora, la seva política de suport a la recerca permet la formació continuada de nous investigadors mitjançant beques predoctorals de formació a la investigació (FI) i de col·laboració en l’àmbit de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquestes beques, destinades als dos centres, estan finançades pel propi INEFC i gestionades per l’AGAUR amb l’objecte de fomentar i promocionar la recerca científica.

Una inversió de futur

L’INEFC participa activament en el projecte de la Europa única i prepara els seus alumnes per afrontar els nous reptes que el segle XXI demana als professionals de l’activitat física i de l’esport. L’ensenyament de l’educació física i de l’esport, la gestió d’equipaments i serveis esportius, la preparació física -tant per a l’esport de competició com per a l’esportista afeccionat-, la salut mitjançant l’exercici físic, l’aprofitament esportiu del lleure i el turisme, la recerca d’emocions a través de l’esport d’aventura, l’activitat física per a col·lectius específics -gent gran, persones amb discapacitats-, són algunes de les parcel·les en què la societat actual exigeix bons professionals molt ben preparats. A través de l’INEFC, aquesta societat realitza una important inversió de futur.

Altres

  RESOLUCIÓ VCP/333/2010, d’1 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació de l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei.

  DECRET 107/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula el procediment d’habilitació per a l’exercici de les professions previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, sobre l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la Llei.

  RESOLUCIÓ VCP/1921/2009, de 3 de juliol, per la qual es regula el procediment de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de formacions esportives en període transitori.

 DECRET59/2008, de 18 de març, de creació de diverses escoles de tècnics i tècnics superiors en esports.

RESOLUCIÓ EDU/1916/2008, de 5 de juny, per la qual s'implanten els ensenyaments que condueixen a l'obtenció dels títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior en diverses modalitats i especialitats esportives.

  VCP/720/2010, de 16 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en les modalitats i especialitats esportives de: piragüisme, judo, busseig esportiu amb escafandre autònom, hípica, natació, karate, esgrima, gimnàstica artística i gimnàstica rítmica.

 

 

INEFC-Centre de Barcelona