Institut Nacional d'Educaciķ Física de Catalunya

INEFC Lleida > Māsters universitaris > Director esportiu

Director esportiu

Masters: Director Esportiu

Màster oficial en Director esportiu

Aquest Màster és una aposta que cobreix les necessitats reals de l’exercici professional del director esportiu. D’aquesta forma, el disseny del màster s’orienta prioritàriament a una vessant professional, amb un marcat caràcter d’aplicació a situacions, entorns i àmbits reals. No obstant, seguint les directrius de l’EESS, al mateix temps permet una extensió a l’àmbit investigador per aquells que estiguin interessats en la formació conduent al títol de doctor. La càrrega formativa equival a 60 ECTS i aborda les quatre grans àrees d’actuació: esportiva, gestió, recursos humans i professional. El màster segueix un model docent organitzat en períodes concentrats, i es desenvolupa durant dos cursos acadèmics: 2011-2012 i 2012-2013.


Estem plenament convençuts que amb el pla d’estudis que es proposa, l’excel·lència del professorat seleccionat, els continguts programats i les activitats formatives i d’avaluació previstes, permetran que el/l'alumne/a assoleixi uns coneixements, habilitats i competències que li  permetin assumir responsabilitats en la realització de tasques pròpies de la professió del director esportiu o directora esportiva en els màxims nivells de responsabilitat.

Web del màster