Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > Màsters com a títols propis

Màsters com a títols propis

Masters propis: Hipologia

 

Màster en Hipologia. El cavall com a mitjà de revitalització

La implantació del Mètode Centaure pretén la revitalització de les persones que presenten símptomes d'envelliment independentment de la seva edat cronològica, també en persones amb problemes de fibromiàlgia i de fatiga crònica, utilitzant cavalls degudament ensinistrats com a mitjà d’estimulació, per assegurar un nivell suficient de motivació emocional i d’activació fisiològica, tant dels moviments com dels sentits. El Mètode Centaure ha estat validat científicament tant en persones amb símptomes d'envelliment com amb pacients amb el síndrome de fibromiàlgia.
Així doncs, amb la utilització del cavall es duran a terme activitats físiques que incidiran en tots els atributs de la condició física i també de les qualitats perceptives i motrius, a més d’estimular la satisfacció personal i la capacitat cognitiva i emotiva de les persones tractades.

Web del màster