Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > Màsters com a títols propis > Prescripció d'exercici físic per a la salut

Prescripció d'exercici físic per a la salut

Masters propis: Màster en Prescripció d'exercici físic per a la salut

 

Màster en Prescripció d'exercici físic per a la salut

Amb el Pla integral d'activitat física i esport (A+E) del Consell Superior d'Esports (CSD), en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, s'ha prioritzat la formació en consell i prescripció d'exercici físic per a la salut en els professionals sanitaris.
Per poder realitzar una adequada prescripció d'exercici físic, a més d'una correcta avaluació funcional i determinació dels condicionaments patològics individuals, es requereixen importants coneixements tècnics juntament amb treball coordinat i multidisciplinari dels professionals implicats (llicenciats en ciències de l'activitat física i de l'esport, metges, infermeres, fisioterapeutes, etc.).
Amb aquest màster s'aposta per una formació integral i reglada de tots els professionals relacionats amb la millora de la salut a través de l'exercici físic. La qualitat de la formació ve avalada per la participació entre el professorat dels màxims exponents científics en relació amb la prescripció d'exercici físic saludable, la majoria d'ells partícips en l'elaboració de la Guia PEFS (prescripció d'exercici físic per a la salut) 
En el segle XXI les polítiques comunitàries destinades a promoure l'exercici físic representen una veritable prioritat, una inversió absolutament rendible i necessària.

Web del màster