Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Màsters i Postgraus > Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula

 

Procediment de formalització de la preinscripció

Les persones interessades a cursar un màster a l’INEFC han d’enviar al correu electrònic de Suport màsters inefc, la documentació següent:
  • Full de preinscripció en línia del màster corresponent.
  • Fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificador corresponent (països UE).
  • CV breu amb dades personals, acadèmiques i professionals.
  • Carta de motivació que expressi els motius pels quals es vol fer el màster.
  • Fotocòpia del títol (traduït si s'escau) o del resguard.
  • Fotocòpia del certificat acadèmic (traduït si s'escau).

MOLT IMPORTANT: No es resoldrà cap sol·licitud de la qual no s'hagi rebut la documentació.

Màster Full de preinscripció
Activitat Física i Salut (AFiS) Formulari preinscripció en línia
Rendiment Esportiu (RETAN) Formulari preinscripció en línia


Criteris selecció i resolució d’admissió

L’INEFC estableix el procediment d’admissió a cadascun dels màsters. Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits. Els criteris d’admissió de cada màster es poden consultar en el web corresponent. No se seleccionen els estudiants per la data de preinscripció.

L’òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds de preinscripció és la Comissió Coordinadora de cada màster. La comissió pot concertar, si escau, entrevistes personals amb els candidats.

L’alumnat rebrà per correu electrònic la seva carta d’admissió o denegació al màster i se l’informarà, per la mateixa via, del procediment a seguir perquè l’admissió sigui efectiva.