Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Futurs estudiants > Proves d'accés

Proves d'accés

La informació següent fa referència a la convocatòria d'accés al curs 2016-17, pendent d'actualització.

Per accedir als estudis de grau cal: 

a) Formalitzar telemàticament la preinscripció a les universitats catalanes a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat http://accesnet.gencat.cat

b) Formalitzar telemàticament la matrícula a la Prova d'aptitud personal a http://accesnet.gencat.cat a l'apartat "Preinscripció Universitària" (primerament l'alumnat ha de formalitzar la preinscripció universitària i, posteriorment, la matrícula a la Prova d'aptitud personal). Del 6 al 14 de juny de 2017

c) Superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP), que consisteix en la realització de diferents proves físiques, obtenint la qualificació d'APTE/A. Els i les esportistes d'elit estan exclosos d'aquesta prova.

d) Superar les Proves d'accés a la universitat (PAU). Per als i les estudiants de CFGS, la matrícula a la fase específica de les PAU és opcional.


L'admissió definitiva depén del numerus clausus establert per l'INEFC d'acord amb la qualificació obtinguda en les Proves d'accés a la universitat (PAU).

                                                             

Jornada de Portes Obertes curs 2017

  • El 5 d’abril de 2017 se celebrarà la Jornada de Portes Obertes a l’INEFC-Barcelona a les 12 hores.
  • El 29 d'abril de 2017 se celebrarà la Jornada de Portes Obertes a l'INEFC-Lleida a les 12 hores.