Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Dobles graus

 

L’INEFC, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, ofereix la possibilitat de cursar dobles titulacions dissenyades per poder estudiar dos graus de manera simultània i en només 5 anys obtenint d’aquesta manera dues titulacions independents. L’interès del doble itinerari de grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. En els estudis de doble grau es reconeixen les assignatures comunes i es cursen de forma única, mentre que les assignatures específiques de cada grau es fan de forma independent.

Doble grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport / FisioteràpiaDescarrega't el tríptic
d'aquest doble grau
Aquest doble grau permet cursar de manera simultània els estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Grau en Fisioteràpia que són impartits a l’INEFC-Lleida i a la Universitat de Lleida per la Facultat d’Infermeria respectivament.

L’objectiu és formar professionals que siguin capaços d’abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional durant una lesió, com la reintroducció a l’activitat física i a l’àmbit de l’esport una vegada restablert d’aquesta.

Pel seu disseny, té l’avantatge d’oferir dos titulacions oficials independents, compatibles en els seus estudis, on l’alumnat podrà adquirir els coneixements i competències de dos especialitats directament relacionades amb l’àmbit laboral.

Es tracta d’un doble itinerari formatiu on es cursaran una sèrie de matèries clau de cada Grau amb una càrrega global de 375 ECTS. D’aquesta manera es pot obtenir en un període de 5 anys el Grau en Fisioteràpia i el Grau en CAFE.


Adreça't al següent enllaç web per conèixer en profunditat el doble grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport / Fisioteràpia.Doble grau en Educació primària / Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

La doble titulació de Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport permet simultaniejar i completar els estudis que imparteixen la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida.

L’objectiu és capacitar les graduades i els graduats en l’exercici de la docència de l’activitat física i esportiva, promovent experiències educatives d’innovació docent en aquest camp.

Aquest doble itinerari està dissenyat de tal manera que fa compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus. Es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació primària i del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport durant 5 anys i amb una càrrega lectiva de 360 crèdits.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació primària i el títol de Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.


 
Adreça't al següent enllaç web per conèixer en profunditat el doble grau en Educació primària / Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.


Descarrega't el tríptic
d'aquest doble grau