Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Màsters i postgraus
Després de cursar un GRAU que proporciona a l’alumnat la formació suficient per accedir a una feina qualificada, els MÀSTERS constitueixen una veritable especialització a través d’una formació avançada en un camp professional o en la iniciació en tasques de recerca.

A partir de l’obtenció del títol de màster universitari, aquell alumnat interessat en la investigació pot seguir la seva formació realitzant el DOCTORAT.

L’INEFC organitza i col·labora en diversos màsters universitaris i postgraus, així com també participa en diversos programes de títol propi conjuntament amb altres entitats.

___________________________________________________Màsters Universitaris

 

 

___________________________________________________Màsters i programes de titulació pròpia

   

___________________________________________________Programes en col·laboració amb altres institucions