Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Publicacions

Publicacions

L’INEF de Catalunya du a terme diverses publicacions de manera periòdica. Per una banda es publiquen les Lliçons Inaugurals i les Memòries Acadèmiques de cada curs, per una altra, es recullen les notícies que es publiquen a aquesta web i finalment es publiquen revi Butlletí de Sumaris d'octubre 2015stes de temàtica esportiva: IN & EF, una revista digital centrada en la innovació en Educació Física; i la revista Apunts. Educació Física i Esports, una publicació amb 25 anys d’història, actualment d’alt impacte en l’àmbit educatiu i esportiu en l’Estat espanyol i Iberoamèrica.

___________________________________________________ Lliçons Inaugurals

 

___________________________________________________ Memòries Acadèmiques

___________________________________________________ Revista "Apunts" - Web
  ___________________________________________________ Noticíes