Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Publicacions > Lliçons inaugurals

Lliçons inaugurals

Des del curs 1988-1989, es celebra de forma alternada en els dos centres de l’INEF de Catalunya la lliçó inaugural. Aquest acte consisteix en un parlament que fa una persona de rellevància en el món de l’activitat física i l’esport el dia de l’acte d’inici de curs. 

 

Curs 2013-2014 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 2 d’octubre de 2013

La vida en contínua formació, a càrrec d'Isidre Esteve, Cofundador de la 'Fundació Isidre Esteve'.


Curs 2012-2013 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 23 d’octubre de 2012

"En acabar els meus estudis, què puc fer?" Sortides professionals pròpies de l'activitat física i l'esport, a càrrec de Vicente Gambau i Pinasa, President del Consell General de Col·legis Oficials de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport d'Espanya.


Curs 2011-2012 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 7 d’octubre de 2011

El plan estratégico de las federaciones internacionales en el marco de la política deportiva internacional, a càrrec de María de la Soledad Casado Estupiñán, Presidenta de la Unió Internacional de Triatló (ITU).


Curs 2010-2011 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 29 d’octubre de 2010

Cinisca y su corona de flores: La huella de la mujer en el deporte, a càrrec de la Dra. Susana Mendizábal Albizu. Doctora en Ciències de l’Esport, Degana de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha i Vicepresidenta de la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Ciencias del Deporte e INEFs.


Curs 2009-2010 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 28 d’octubre de 2009

L'Art i l'Esport, a càrrec del Dr. Ramón Balius i Juli. Doctor en Medicina i Cirugia, especialista en Cirurgia General, Traumatologia i Ortopèdia, Medicina del treball i Medicina de l’esport. Membre del primer equip docent de l’INEFC.


  Curs 2008-2009 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 24 d’octubre de 2008 

L'INEFC i els llicenciats davant dels reptes de l'esport a Catalunya i a Espanya, a càrrec de Albert Soler Sicilia.  Director General d'Esports del Consejo Superior de Deportes.


Curs 2007-2008 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 24 d’octubre de 2007 

Retos actuales de las ciencias del deporte: Uns visión desde la psicología del deporte, a càrrec de  Gloria Balagué Ph.D.  Clinical Assistant Professor Psychology Department. University of Illinois at Chicago.


Curs 2006-2007 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 25 d’octubre de 2006   

El control del dopaje desde el pasado. La lucha contra el dopaje hacia el futuro. La necesaria implicación de la Universidad, a càrrec de la  Dra. Cecilia Rodríguez Bueno, doctora en Ciències Químiques, subdirectora general d'Esport i Salut del Consell Superior d'Esports i  secretària de la Comissió Nacional Antidopatge.   


  Curs 2005-2006 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 26 d’octubre de 2005   

La Concepción del Deporte y su práctica en los albores del siglo XXI a càrrec del Dr. Fernando Sánchez Bañuelos,  profesor titular de universidat, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (UPM), doctor en Psicología (UAM), màster en Alt Rendiment Esportiu (UAM), Ex-director de l'INEF de Madrid (1980-1981),  director de l'Institut de Ciències de l'Educació Física i l'Esport-CSD (1983-1987),  director del Pla ADO 92 per a la preparació dels JJOO de Barcelona (1988-1992) i  exdegà de la Facultat de Ciències de l'Esport de la Universitat de Castiella-La Manxa (1998-2005).   


Curs 2004-2005 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 19 d’octubre de 2004   

Deporte y Actividad Física: de la Élite a la Discapacidad,  a càrrec de la  Dra. Rosa María Angulo Barroso, llicenciada en Educació Física i Esports, màster en Biomecànica (Indiana University. Penn State Univ.), doctora en Kinesiologia i en Neurociència (Indiana University), professora de Kinesiologia (University of Michigan), investigadora en el Centre de Creixement i Desenvolupament Humà (University of Michigan).  


Curs 2003-2004 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 28 d’octubre de 2003   

El futur del futbol professional a càrrec del Sr.  Joan Laporta i Estruch, president del Futbol Club Barcelona  


Curs 2002-2003 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 23 d’octubre de 2002  

Dominis d’acció motriu i selecció d’activitats en educació física,  a càrrec del Prof. Pierre Parlebas,  Catedràtic emèrit a la Sorbona –universitat de París V i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.  


Curs 2001-2002 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 25 d’octubre de 2001.  

La situació actual del moviment olímpic i els reptes de futur, a càrrec del Sr. Pere Miró i Sellarès, responsable de relacions amb els Comitès Olímpics Nacionals i director de Solidaritat Olímpica, en el Comité Olímpic Internacional.


Curs 2000-2001 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 31 d’octubre de 2000.

Les organit zacions esportives en el nou mil·leni: canvis i reptes, a càrrec del Professor Trevor Slack, PhD. Director de la School of Physical Education, Sport and Leisure, De Monfort Univer sity, Bedford (UK).


Curs 1999-2000 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 6 d’octubre de 1999.  

Esport, l'espectacle més gran del món, a càrrec del Sr. Josep M. Casanovas, editor del Diari Sport.


Curs 1998-1999 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 5 d’octubre de 1998   

a càrrec del Sr. Valero Ribera, llicenciat en Educació Física i entrenador del primer equip d'handbol del F.C. Barcelona (60 títols, 6 copes d'Europa, 5 recopes i 11 lligues espanyoles, 7 títols de 7 possibles en la temporada 1999-2000, 18 temporades al davant del primer equip) 


Curs 1997-1998 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 2 d’octubre de 1997   

La persona com a harmonia de pensament, cos i expressió,  a càrrec de la  Sra. Àngels Gonyalons, actriu. .  


Curs 1996-1997 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 22 d’octubre de 1996   

L'esport com a cultura  a càrrec de l'Honorable Sr. Joan Maria Pujals, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  


Curs 1995-1996 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 11 d’octubre de 1995

Esport i ètica,  a càrrec de l'Excm. i Mgfc., Sr. Antoni Caparrós, rector de la Universitat de Barcelona.  


Curs 1994-1995 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 24 d’octubre de 1994 

Les universitats a les darreries del segle XX, a càrrec de l'Excm. i Mgfc., Sr. Jaume Porta, rector de la Universitat de Lleida.


Curs 1993-1994 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 28 d’octubre de 1993 

A càrrec de l'Excm. Sr. D. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de la Presidència. 


Curs 1992-1993 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 27 d’octubre de 1992 

A càrrec del Honorable Sr. Josep Laporte i Salas, conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Curs 1991-1992 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 26 d’octubre de 1991   

Conferència inaugural del President del Comitè Olímpic Internacional, Don Joan Antoni Samaranch Torello,  Marqués de Samaranch,  amb motiu del "II Congrés Mundial del COI de Ciències de l'Esport"


Curs 1990-1991 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 22 d’octubre de 1990   

El Deporte en España después de la Ley del Deporte, a càrrec del Ilmo. Sr. D. Rafael Cortés Elvira, Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes,


Curs 1989-1990 Centre de Barcelona de l’INEFC el dia 9 d’octubre de 1989   

L'educació física davant les necessitats educatives a la societat actual, a càrrec del Doctor Miquel Martinez, catedràtic de Teoria de l'Educació i Degà de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.


Curs 1988-1989 Centre de Lleida de l’INEFC el dia 18 d’octubre de 1988   

L'educació física: una possible interpretació històrica, a càrrec del Doctor Conrad Vilanou, professor d'Historia de l'Educació Física de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.