Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Publicacions > Revista "Apunts"

Revista "Apunts"

La revista apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS va néixer el 1985, com una continuació de la revista “Apuntes de Medicina Deportiva” creada el 1964. Recentment ha estat considerada –en una investigació independent realitzada el 1997– com la publicació de major impacte en el desenvolupament i la divulgació del coneixement científic i professional de l’àmbit de l’educació física i de l’esport en llengua espanyola.

"Apunts" és una publicació periòdica de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya El seus objectius són l’edició d’articles originals relacionats amb les ciències de l’activitat física i de l’esport, amb els àmbits professionals que se’n deriven i amb la promoció, en general, de la cultura esportiva.

Es presenta en forma de monogràfics, aprofundint en una temàtica concreta, o estructurada en blocs temàtics diferenciats:

• CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
• ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
• EDUCACIÓ FÍSICA
• PEDAGOGIA ESPORTIVA
• PREPARACIÓ FÍSICA
• ENTRENAMENT ESPORTIU
• GESTIÓ ESPORTIVA, OCI I TURISME
• FÒRUM J.M. CAGIGAL
• DONA I ESPORT
• ART I ESPORT
• OPINIÓ
• RESUMS DE TESIS DOCTORALS
Apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS s’edita en versió castellana i en versió catalana i s'hi inclouen resums en anglès de tots els articles. És de publicació trimestral i es pot aconseguir als INEFC de Barcelona i de Lleida, a les Llibreries de la Generalitat de Catalunya de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid i a les llibreries especialitzades.

El preu de subscripció anyal (4 exemplars) és de 20 euros per al territori nacional i de 30 euros per a l’estranger. El preu de cada exemplar solt és de 6 euros.