Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Borsa d'estudiants col·laboradors

Borsa d'estudiants col·laboradors

Presentació de sol·licituds per accedir a la borsa d’estudiant col·laborador/a d’esdeveniments (ECE)

Curs 2017-18

La figura d’estudiant col·laborador/a d’esdeveniments, ECE, del Centre de Barcelona és un mitjà de formació que l’INEFC-Barcelona posa a disposició dels seus estudiants de grau i màsters.
La participació com a ECE té com a finalitat principal la seva formació acadèmica i professional mitjançant la col·laboració en activitats institucionals de l’INEFC. Entre les tasques que aquests poden assumir queden expressament excloses totes les activitats docents.
Amb caràcter general, els ECE no reben cap remuneració ni salari de l’INEFC.
Els ECE podran participar en tasques d’organització (planificació, logística, comunicació, animació), desenvolupament i avaluació d’esdeveniments institucionals organitzats per l’INEFC-Barcelona, l’Organisme Autònom o altres institucions en les quals participi el propi centre com a col·laborador institucional.

Termini de presentació de sol·licituds

Tota la documentació requerida es presentarà a l’àrea de Relacions Externes i Publicacions de l’INEFC a partir de la data de la publicació de la convocatòria i fins a nou avís.

Passos a seguir per a la inscripció a la borsa d’estudiants col·laboradors d’esdeveniments, ECE, INEFC – Barcelona

Procediment telemàtic

1. Consulteu la Convocatòria per al curs 2017-2018 d’ECE de l’INEFC Barcelona

2. Empleneu el Full de Compromís de l’ECE de l’INEFC Barcelona

3. Envieu un correu electrònic a inefc.events@gencat.cat L’assumpte del missatge ha de ser: Presentació de sol·licitud per a la Borsa de col·laboradors. Nom i cognoms.

Hi heu d’adjuntar la documentació següent:
3.1 Full de compromís de l’ECE-Barcelona.
3.2 Carta de motivació en relació amb els esdeveniments esportius amb una extensió màxima d’1 full.
3.3 Expedient acadèmic. Disponible al Portal de l’INEFC.
3.4 Certificació d’acreditació de llengües estrangeres (a partir del nivell B1).
3.4 Certificació de competències informàtiques.
3.5 Certificació de formació esportiva complementària.

4. L’àrea de Relacions Externes i Publicacions es posarà en contacte amb les i els aspirants per comunicar-los si han estat admesos a la borsa d’ECE en un període màxim de 10 dies hàbils. Durant aquest període, també es podrà reclamar documentació a aquells candidats i candidates que no hagin emplenat correctament la sol·licitud.

5. L’estudiant seleccionat/da podrà renunciar a la seva incorporació a la borsa dins del termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos, mitjançant un correu electrònic adreçat a Relacions Externes i Publicacions inefc.events@gencat.cat

Calendari d'activitats ECE

 Previsió de calendari d'activitats