Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Publicacions > Revista "IN & EF"

Revista "IN & EF"


La revista INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA (IN & EF) és una publicació electrònica periòdica de l’INEFC en la que s’inclouen treballs originals científics ( tant en metodologies positivistes, com interpretatives) que versin sobre la innovació educativa en la Educació Física escolar i aquella recerca que tot i que es dugui a terme fora de l’espai escolar tingui gran incidència sobre l’Educació Física en l’educació formal. La revista té interès en que la recerca que en ella es publiqui sigui de gran utilitat per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’Educació Física que s’imparteix a infantil, primària, a ESO, batxillerat i cicles formatius.

IN & E.F. té una separata en la que es publicaran també experiències que, tot i no tenir un format d’article científic, representen bones pràctiques en activitat física escolar i que els resultats de les quals poden ser d’interès per altres professors d’E.F.

Les diferents pantalles de la revista estaran editades en català, castellà i anglès. Els articles es publicaran amb  la llengua que l’autor decideixi entre l’anglès, castellà o català.

La revista serà d’accés

De la revista se n’editaran dos números a l’any. El nombre d’articles dependrà dels criteris de claredat i idoneïtat que estimin el Consell Editorial

TIPUS D’ARTICLES

La revista INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA (IN & E.F.), publicarà:

1. Articles sobre recerques en el context escolar
2. Articles de recerques que millorin el procés d’ensenyament i aprenentatge en l’E.F.
3. Experiències d’innovació en Educació Física a l’escola