Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Recerca

Recerca


L’ Institut Nacional d’educació Física de Catalunya, d’acord amb la Llei 11/1984 de creació de l’Organisme Autònom INEFC, té la funció de realitzar “la investigació científica en el camp de l’educació física i de l’esport i la divulgació dels seus treballs”. Per tant, la institució ha tingut cura de promoure i vetllar per la recerca, creant òrgans personals i col·legiats i disposant d’un pressupost específic que permet convocar anualment beques per a la formació de personal investigador novell i ajuts per a personal investigador col·laborador i disposar del material necessari per dur a terme la recerca específica en el nostre àmbit.

A més, per fomentar la recerca de qualitat, el 2005 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb la finalitat que els projectes de recerca dels investigadors del centre siguin avaluats per l’AGAUR, que també participa en la selecció dels candidats a les beques i ajuts.

___________________________________________________ Grups de Recerca

 

___________________________________________________ Beques i ajuts predoctorals

___________________________________________________ Línies de Recerca
 
___________________________________________________ Laboratoris
___________________________________________________ Avaluació de Projectes