Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Recerca > Grups de recerca

Grups de recerca


L'INEFC és capdvanter en recerca científica i transferència de coneixements en l’àmbit de l’educació física i l’esport mitjançant els quatre grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya per al període 2014-2016, i que són els següents:

GRUP DE RECERCA EN CIÈNCIES DE L'ESPORT (GRCE) DE L'INEFC-BARCELONA - Bloc
Grup consolidat i finançat 2014-2016: SGR 1665, coordinat pel Dr. Ferran A. Rodríguez.

GRUP D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (GISEAFE) DE L'INEFC-BARCELONA - Bloc
Grup consolidat i finançat 2014-2016: SGR 1240, coordinat per la Dra. Susanna Soler.

GRUP DE RECERCA EN JOCS ESPORTIUS (GREJE) DE L'INEFC-LLEIDA - Web
Grup consolidat 2014-2016: SGR 87, coordinat pel Dr. Pere Lavega.

GRUP DE RECERCA DE SISTEMES COMPLEXOS I ESPORT DE L'INEFC-BARCELONA - Web
Grup emergent 2014-2016: SGR 975, coordinat per la Dra. Natàlia Balagué.

GRUP DE RECERCA EN ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (GRAFiS) DE L'INEFC-BARCELONA
- Bloc
Grup reconegut i finançat 2014-2016: SGR 1629, coordinat per la Dra. Rosa Angulo.

GRUP DE RECERCA DE MOVIMENT HUMÀ - Web
Grup consolidat 2014-2016: SGR 917, coordinat pel Dr. Joaquim Reverter.
El Grup de Recerca de Moviment Humà és un grup de recerca de la UdL amb professorat de l'INEFC de Lleida.

GRUP DE RECERCA I INNOVACIÓ EN DISSENYS (GRID) - Web // Bloc
TECNOLOGIA I APLICACIÓ MULTIMÈDIA I DIGITAL ALS DISSENYS OBSERVACIONALS.

Grup consolidat 2014-2016: SGR 971, coordinat per la Dra. Mª Teresa Anguera.
El GRID és un Grup de Recerca de la UB i vinculat a la UdL; el projecte R+D està vinculat a la UB.

 

A més d'aquests grups de recerca, l'INEFC de Barcelona acull l'Observatori Català de l'Esport, un organisme que recull dades de caire multidisciplinari per poder fer un seguiment rigorós de l'evolució del fenomen esportiu a Catalunya.

Membres del professorat de l'INEFC de Barcelona també impulsen el Liceu Psicològic, una plataforma divulgativa de psicologia.

Per tal de promoure la recerca i la innovació, l’INEFC de Barcelona i de Lleida compten amb diversos laboratoris. L'INEFC també disposa d’un pressupost específic que permet convocar anualment beques/contractes per a la formació de personal investigador, d'acord amb els àmbits o línies de recerca i innovació.

Dins de cada un d'aquests àmbits hi ha diverses línies de recerca específiques del programa de doctorat INEFC-UB i INEFC-UdL. En cada línia de recerca es desenvolupen diferents projectes que fan de l’INEFC un dels centres més dinàmics i productius de Catalunya i un referent internacional.

Podreu trobar-ne l'oferta a la web de cada un dels centres, a l'apartat de RECERCA DE L'INEFC-BARCELONA i a l'apartat de RECERCA DE L'INEFC-LLEIDA.