Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Recerca > Línies de recerca

Línies de recerca


Els àmbits de recerca i innovació de l'INEFC són:

  • EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

  • ENTRENAMENT I RENDIMENT ESPORTIU

  • INVESTIGACIÓ SOCIAL, RECREACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA

  • SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

Cada un d'aquests àmbits està vinculat a les línies de recerca específiques dels programes de doctorat que organitzen el centre de Lleida i el centre de Barcelona.

Per tal de desenvolupar i promoure la investigació i la innovació en aquests àmbits l'INEFC compta amb diversos grups i unitats de recerca. Les investigacions en curs es poden consultar a l'INEFC-Barcelona i a l'INEFC-Lleida.