Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Recerca > Beques i ajuts predoctorals

Beques i ajuts predoctorals


Per tal d’impulsar la formació de personal d’investigació, tant el centre de Lleida com el de Barcelona, juntament amb el Centre d’Alt Rendiment (CAR) i el Consell Català de l’Esport (CCE), promouen projectes de recerca que es poden dur a terme gràcies a la concessió de beques i ajuts predoctorals a estudiants de doctorat d’una durada de 3 anys.

Darrera actualització 26/11/2015

 

 AJUTS PREDOCTORALS INEFC 2016-2017
CONVOCATÒRIA
 TERMINI  ESTAT

RESOLUCIÓ PRE/2736/2016, de 28 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió i renovació d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC per a l’any 2017.

 

28 de desembre de 2016  Procediment tancat 
DOCUMENTACIÓ
LLOC DE PRESENTACIÓ

 

La que estableix la base 6 de l’ORDRE PRE/298/2016, de 7 de novembre


Més informació

Sol·licitud beques i ajuts dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport

 1- Registres generals dels centres de Barcelona i de Lleida de l’INEFC:
• Centre de Barcelona: Av. de l’Estadi, núm. 12-22, 08038 Barcelona;
• Centre de Lleida: Partida Caparrella, s/n, 25192 Lleida.

2- Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): passeig Lluís Companys, núm. 23, 08010 Barcelona.

3- O bé per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

RESOLUCIONS

La concessió dels ajuts es fa per resolució del director de l'INEFC, i s'ha de dictar en un termini màxim de
tres mesos a comptar des de la data de la publicació de la corresponent convocatòria.
La resolució de concessió i/o de denegació es publicarà en el Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació
substituirà la notificació individual i tindrà els mateixos efectes.
També, es comunicarà el resultat de la resolució mitjançant les respectives pàgines web de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) i a les pàgines web de l'INEFC (inefc.cat) i de l'AGAUR (agaur.gencat.cat).
RESOLUCIÓ d’1 de gener de 2017, per la qual es resol la convocatòria per a la renovació d’ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física, i l'esport i les seves ciències aplicades a l’esport, destinades a l’INEFC, per a l’any 2017.

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2017, per la qual es resol la convocatòria per a la nova concessió d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física, i l'esport i les seves ciències aplicades a l'esport, destinades a l'INEFC, per a l'any 2017.

RESOLUCIÓ, de 23 de maig de 2017, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'un ajut per a la contractació de personal investigador novell, dins de l'àmbit de l'educació física, i l'esport i les seves ciències aplicades a l'esport, destinat a l'INEFC, per a l'any 2017

RESOLUCIÓ, 28 de juny de 2017, per la qual es resol la convocatòria  per a la concessió d'un ajut per a la  contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física  i l'esport, i les ciències aplicades a l'esport, destinat a l'INEFC, per l'any 2017

 

Veure convocatòries anteriors

 

 

ORDRE PRE/298/2016, de 7 de novembre, per la qual s'aproven les bases generals reguladores del procediment per a la concessió i renovació d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física, de l'activitat física, de l'esport i de les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC.
RESOLUCIÓ PRE/2736/2016, de 28 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió i renovació d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC per a l'any 2017.

Projectes de recerca (2017)

 

 

Històric de Projectes Avaluats

 PROJECTES AVALUATS PER L'AGAUR
CENTRE RESPONSABLE TÍTOL DEL PROJECTE ANY D'AVALUACIÓ
Barcelona Cadefau Surroca, Joan Aureli Análisis de las respuestas agudas y crónicas de la musculatura isquiotibial ante diferentes cargas y protocolos de ejercicio 2014  
Barcelona Moras Feliu, Gerard Análisis de la variabilidad en tareas de fuerza ante la aplicación de constreñimientos 2015  
Barcelona Rodríguez Guisado, Ferran Agustí Quantificació de la càrrega d'entrenament, estat de fatiga i rendiment mitjançant models biomatemàtics empírics basats en la resposta cardíaca a l'esforç i la variabilitat de la freqüència cardíaca en nedadors d'elit 2014  
Barcelona Soler Prat, Susanna Desenvolupament de la carrera professional dels i les entrenadores: anàlisi des de la perspectiva de gènere i benestar laboral 2015  
Barcelona Ventura Vall∙Llovera, Carles Anàlisi i prevenció dels transtorns de conducta alimentària (TCA) en esportistes d'elit 2015  
Lleida Camps Povill, Andreu El partenariat público-privat en la gestió dels complexos esportius municipals de Catalunya. Problemàtica actual i propostes de millora 2015  
Lleida Castañer Balcells, Marta Adherència a la gent gran als programes d’activitat física i vinculació amb la dieta alimentària 2015  
Lleida Costes Rodríguez, Antoni Els conflictes a la classe d’educació física. Elaboració d’un qüestionari per mesurar els conflictes 2015  
Lleida Lavega Burgués, Pere Educando la igualdad de oportunidades. Juegos deportivos tradicionales y emociones en educación física 2015  
Lleida Lorente Catalán, Eloisa La evaluación formativa y el desarrollo de competencias docentes del profesorado de Educación Física 2015  

Tornar a dalt

 

 AJUTS PREDOCTORALS EN CURS
TÍTOL IP BECA FI PERÍODE CENTRE
La perspectiva de gènere en les emocions suscitades en els jocs esportius Dr. Pere Lavega Burgués Sra. Queralt Prat 2013-2015 INEFC-Lleida / AGAUR
Prevenció, gestió i transformació de conflictes en la classe d’educació física: etapa secundària Dr. Javier Hernández Sr. Víctor Labrador 2013-2015 INEFC-Barcelona / AGAUR
Caracterització de l’aparició de biomarcadors sanguinis com a resposta al dany muscular induït per diferents tipologies d’exercici Dr. Joan Cadefau Sr. Gerard Carmona 2013-2015 INEFC-Barcelona / AGAUR
Factors de la política esportiva que condueixen a l’èxit internacional de l’esport paralímpic Dra. Anna Vilanova Sra. Pedrona Serra 2013-2015 INEFC-Barcelona / AGAUR
Efectes aguts i crònics derivats de l’aplicació de vibració mecànica mitjançant un sistema de barra vibratòria suspesa Dr. Gerard Moras Sr. Jairo Vázquez 2013-2015 INEFC-Barcelona / AGAUR
Anàlisi funcional i estructural de la càrrega en esports de combat Dr. Xavier Iglesias Sr. Diego Chaverri Jové 2013-2015 INEFC-Barcelona / AGAUR
El desequilibri muscular en pacients amb hernia discal lumbar: valoració i rehabilitació activa Dra. Rosa Angulo Sr. Josep Vicent Ripoll 2013 INEFC-Barcelona / AGAUR
Avenços tecnològics i metodològics en el estudi observacional dels esports d’equip Dr. Oleguer Camerino Foguet Sr. Raul Hileno González 2012-2014 INEFC-Lleida / AGAUR
Optimització de l’ajustament emocional de l’esportista: efecte d’imatges mentals amb càrrega emocional Dr. Joan Palmi Guerrero Sra. Sílvia Solé Cases 2012-2014 INEFC-Lleida / AGAUR
Programes de motricitat perceptiva i expressiva en bordelines i gent gran. Beneficis i creació d’instruments ad hoc Dra. Marta Castañer Balcells Sra. Glòria Saüch Valmaña 2012-2014 INEFC-Lleida / AGAUR
Valoració dinàmica i cinètica de la fatiga dels flexors de la mà. Vinculació amb la síndrome compartimental Dr. Michel Marina Evrard Sra. Priscila Torrado Pineda 2012-2014 INEFC-Barcelona / AGAUR
La fatiga induïda per l'exercici com a fenòmen no lineal. Aplicacions a l'entrenament  Dr. Natàlia Balagué Serre Sr. Daniel Aragonés Niño 2011-2013 INEFC-Barcelona / AGAUR
Efecte de diverses estratègies d'entrenament en altitud sobre el rendiment, la tècnica i l'estat de salut en esportistes d'elit  Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado Sra. Anna Barrero Franquet 2011-2013 INEFC-Barcelona / AGAUR
Despesa energètica de diverses activitats físiques en enfants i adolescents amb sobrepès  Dr. Alonso Blanco Sra. Noemí Serra Paya 2011-2013 INEFC-Lleida / AGAUR


 Tornar a dalt


BEQUES PREDOCTORALS I DE COL·LABORACIÓ FINALITZADES
TÍTOL IP BECA PERÍODE CENTRE
 Instal.lacions públiques d'ús públic: normativa d'aplicació i compliment. Manual normatiu.  Dr. Andreu Camps Povill Sr. Jordi Seguí  2009-2012   INEFC-Lleida / AGAUR
 Millora de la qualitat de vida i avaluació de determinats paràmetres biològics en persones adultes amb la utilització del programa CAMINEM Dr. Antoni Planas Anzano Sr. Sebastià Mas Alòs 2009-2012  INEFC-Lleida
Avaluació de la derivació a un programa d'exercici físic supervisat, PAFES  Dra. Blanca Román Sra. Alba Pardo Fernández  2009-2012 CCE
Readaptació postlesional en esport d'alt rendiment Dr. Francisco Drobnic Martínez  Sr. Albert Altarriba Bartés 2009-2012 CAR
Els ajuntaments i l'esport a Catalunya Dra. Núria Puig Barata Sr. Eduard Inglès Yuba  2010-2012  INEFC-Barcelona
Jocs i Emocions Dr. Pere Lavega Burgues Sr. Jorge Serna Bardavio  2010-2012 INEFC-Lleida
La invisibilitat de la dóna magrebina en la societat catalana: integració sociocultural i participació esportiva  Dra. Susanna Soler Prat Sra. Kheira Nasri (Dalila)  2010-2012  INEFC-Barcelona
 Caracterització bioenergètica i estructural de la natació sincronitzada  Dr. Xavier Iglesias Reig  Sra. Lara Rodríguez Zamora  2010-2012  INEFC-Barcelona / AGAUR
El desequilibri muscular a pacients amb hèrnia discal lumbar. Valoració i rehabilitació activa  Dra. Rosa M. Angulo Barroso Sra. María García Gil 2011-2012 INEFC-Barcelona / AGAUR
 Hàbits i estils de vida de joves adolescents femenines en funció del nivell de pràctica esportiva.  Dr. Daniel Brotons Cuixart Sra. Marta Carrasco Marginet  2010-2012  CCE
 Anticipació y restada en tennis: L'estudi del contrari com a element de la tecnologia d'entrenament Dr. Josep Roca Balasch  Sr. Patrick Zawadzki  2009-2011 INEFC-Barcelona
 Disseny i realització d'una barra vibratòria: anàlisi dels efectes de la aplicació de vibració mecànica en les extremitats superiors. Dr. Gerard Moras Feliu Sr. Sergio Rodríguez 2008-2011 INEFC-Barcelona / AGAUR
Validació de diferents sistemes de bioimpedància per a la valoració d'aigua corporal total i extracel·lular mitjançant el mètode d'espectrometria de masses.  Dr. Jordi Porta Manzañido Sr. Raúl Bescós García 2008-2011 CAR/ INEFC-Barcelona
Monitorització de la lesió muscular: Estudi funcional, bioquímic dels determinants evolutius de la lesió muscular en l'alt rendiment Dr. Andreu Arquer Porcel Sr. Jordi Marcos Morta  2010-2012 CAR
Innovacions metodològiques per a l'observació dels models de acció de joc en els esports col·lectius. Dr. Oleguer Camerino Foguet Sr. Jordi Fernández Torres  2008-2011 INEFC-Lleida
Model de dinàmica de sistemes per a l'avaluació metabòlica i mecànica de l'entrenament de la força dinàmica màxima i relativa (FDM-FDM relativa) en esport de situació  Dr. Salvador Olaso Climent Sr. J. Vicente Beltrán  2007-2010  INEFC-Lleida / AGAUR
 Valoració de l'adherència en un programa d'exercici físic per la salut promogut des de l'atenció primària a Catalunya  Dr. Mario Lloret Riera  Sra. Silvia Aranda García  2007-2010  CAR / INEFC-Barcelona
Mètode centauro de revitalització de la tercera edat.  Pr. Joan A Prat Sr. Albert Iricibar  2007-2010  INEFC-Lleida
 Valoració funcional i bioenergètica en jugadors de basquetbol d'alt nivell. Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado   Sr. Daniel Moreno Doutres 2006-2009 (FI)  INEFC Barcelona / AGAUR
Valoració del rendiment en gimnàstica artística masculina mitjançant l'edat. Dr. Michel Marina Evrard   Sr. Albert Busquets Faciabént 2006-2009 (FI) INEFC-Barcelona
 Valoració de les qualitats musculars a través del tensiomiògraf. Dr. Mario Lloret Riera Sra. Azahara Fort Vameerhaeghe 2006-2009 (FI) CCE
 Efectes de l'aplicació del mètode Pilates en la zona abdominal Dr. Joan Ramón Barbany Cairó   Sr. Robert Usach Minguillon  2006-2009 (FI)  INEFC-Barcelona
 Anàlisi de la dinàmica del gest esportiu per a la prevenció i tractament de la lesió Dr. Francesc Drobnic   Sra. Xantal Borrás Boix  2006-2009 (FI)  CAR
 Detectar les necessitats de resolució de conflictes en el sistema esportiu de la ciutat de Lleida. Dr. Antoni Costes Rodríguez  Sr. Unai Saez de Ocariz Granjai  2007-2009 (FI) INEFC-Lleida
Anàlisi de la tècnica del swing del golf: cap a la justificació d'una preparació física específica.  Dr. Joan Solé Fortó  Sra. Lorena Torres Ronda 2008-2009 (C) CAR / INEFC
 L'adaptació curricular a l'àmbit de la educació física i l'esport a Barcelona i província. Dr. Javier Hernández  Sra. Janick Niort   2008-2009 (C) INEFC-Barcelona
Fatiga central o perifèrica? La fatiga muscular com un fenomen "auto-organització".  Dra. Natàlia Balagué Serre  Sra.Gemma Company Badia  2008-2009 (C)  INEFC-Barcelona
 Valoració i desenvolupament de la força dinàmica màxima y relativa (FDM-FDMrelativa) dels grups musculars flexo-extensors de la cadera i del genoll, en persones sedentàries de mas 65 anys. Modelació realitzada sota l’orientació de la Dinàmica de Sistemes  Dr. Salvador Olaso Climent Sr. Javier Isidro Gòmez  2008-2009 (C)  INEFC-Lleida
Activitat física per a la qualitat de vida i la salut: Propostes d'intervenció  Dra. Rosa Rodríguez Arregui  Sra. Lucia Sagarra Romero 2008-2009 (C)  INEFC-Lleida
 Innovacions en l'avaluació de contextos naturals: observació de les respostes motrius en l'expressió corporal i la dansa  Dr. Marta Castañer Sra. Maria Dinusova   2007-2008 (C) INEFC-Lleida
 Anticipació i resta en tennis. Anàlisi perceptives i focus atencionals. Dr.Josep Roca Balasch  Sr. Patrick Zawadzki  2007-2008 (C) INEFC-Barcelona
 Determinació de l’adherència en la pràctica de l’activitat física en persones adultes i estratègies per a la seva millora  Dr. Xavier Peirau  Sra.Divina Farreny  2007-2008 (C) INEFC-Lleida
 Sistema d'avaluació del pla d'inplantació progressiva de la preinscripció de l'activitat física a l'atenció primària. Dr. Mario Lloret Riera  Sra. Esther Sala Barat   2007 (C) CCE / INEFC-Barcelona
 Millora de la qualitat de vida en persones de la tercera edat exposades a un programa de vibracions mecàniques.  Sr. Josep María Padullés Riu Sr. Adolfo Benítez Herrera 2006-2007 (C) INEFC-Barcelona
Efecte de l'exposició a hipòxia normobàrica sobre l'economia de la cursa   Dr. Pere Pujol Amat  Sr. Joan Riera Canals  2006-2007 (C) CAR
Estudi i avaluació dels components psicològics de l'activitat físico-esportiva.   Dr. Joan Palmi Guerrero Sr. Xavier Cheling, Sra.Cristina Mor   2006-2007 (C) INEFC-Lleida
 Observació i anàlisi de l'activitat física i l'esport. Optimització de l'esport escolar i dels prorames esportius d'integració social. Dr. Oleguer Camerino Foguet Sr. Javier Chaverri Margeli  2006-2007 INEFC-Lleida 
 Aplicació informàtica per al registre del comportament motor en les stiuacions pràxiques.  Dr. Daniel Brotons Cuixart Sr. Javier Molina Caballero   2006-2007 (C) CCE
Els jocs i esports tradicionals d'adults a Catalunya - entre la tradició i la modernitat.   Dr. Pere Lavega Burgues Sr. Unai Sáez de Ocariz Granja 

2006-2007 (C)

INEFC-Lleida
 Els espais públics urbans i l'esport com a generadors de xarxes socials a les grans ciutats: el cas de Barcelona
 
Les Activitats físiques d'aventura en la naturalesa com a medi educatiu en l'ensenyança secundaria obligatòria

Dra. Núria Puig Barata

 
Dr. Javier Olivera Betran 

Sr. Xavier Camino    2006-2007 (C) INEFC-Barcelona
 Activitat física, qualitat de vida i salut: propostes de promoció i intervenció. Valoració i desenvolupament de la força dinàmica màxima i relativa (FDM-FDM relativa) dels grups musculars flexo extensors de la cadera i del genoll, en persones sedentàries. Dr. Salvador Olaso Climent Sra. Assumpta Ensenyat  Sra. Isabel Estévez Guisantes   2006-2007 (C) INEFC-Lleida
 Eines d'anàlisi de sistemes complexos aplicades a les ciències del moviment humà Dra. Natàlia Balagué Serre   Sr. Daniel Ranz Riera  2006-2007 (C)  INEFC-Barcelona
La suplementació oral del Libido-Bavachin com estimulant de la síntesi d'hormones esteroidees endogenas en deportistas.   Dr. Jordi Porta Manzañido   Sr. Sergio Rodríguez Jimenez  2006-2007 (C) INEFC-Barcelona
 Estudi dels marcadors cardíacs de sobreentrenament en la prevenció del risc cardiovascular durant l'exercici físic.  Dr. RJ. Ricard Serra Grima Sr. Julio Romero González 2006-2007 (C) CCE
 Prevenció de lesions d'extremitats inferiors en joves esportistes mitjançant un programa de terapia reequilibradora de l'aparell locomotor. Dr. Xavier Balius Matas    Sra. Raquel Alonso García  2006-2007 (C) CAR


Tornar a dalt

 

INFORMACIÓ SOBRE  BEQUES I AJUTS PREDOCTORALS D'ANYS ANTERIORS
Beques i ajuts predoctorals-2013
Beques i ajuts predoctorals-2012
Beques i ajuts predoctorals-2011
Beques i ajuts predoctorals-2010
Beques i ajuts predoctorals-2009
Beques i ajuts predoctorals-2008
Beques i ajuts predoctorals-2007
Beques i ajuts predoctorals-2006
Beques i ajuts predoctorals-2005


Tornar a dalt

INFORMACIÓ   

SUBDIRECCIÓ DE RECERCA

INEFC-CENTRE DE BARCELONA
Maribel Pérez Ballano
Tel. 934255445 Ext. 225
mballano@gencat.cat
 
INEFC-CENTRE DE LLEIDA
Montse Sanmartí
Tel. 973272190 Ext. 250
msanmarti@inefc.es