Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Recerca > Laboratoris

Laboratoris


Per tal de promoure la investigació i la innovació en l’educació física i l’esport, l’INEF de Catalunya compta amb instal·lacions i equipaments punters en el seu àmbit al centre de Barcelona i al centre de Lleida.


L’INEFC de Barcelona compta amb cinc laboratoris equipats amb el material necessari per desenvolupar les diferents línies de recerca que es duen a terme i donar suport a la docència.

- Laboratori de biomecànica i força

- Laboratori de cineantropometria

- Laboratori de fisiologia i valoració funcional

- Laboratori d’investigació social i educativa

- Laboratori de psicologia i aprenentatge motor

- Laboratori d'innovació tecnològica


Per altre banda, l'INEFC de Lleida compta amb els següents quatre laboratoris:

- Laboratori de Valoració Biomecànica

- Laboratori de Valoració Funcional

- Laboratori d'Observació de la Motricitat

- Laboratori de Comportament Motor