Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Serveis i tràmits

Serveis i tràmits

L'INEFC com a centre adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretària General de l'Esport, disposa d'una sèrie de serveis que es determinen a continuació.

 

___________________________________________________ Subvencions i ajuts

 

___________________________________________________ Eines de comunicació

___________________________________________________ Convocatòria de selecció i concursos
 
___________________________________________________ Registre
___________________________________________________ Perfil del contractant
 
___________________________________________________ Recursos lingüístics
___________________________________________________ Convenis