Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Proves d'Aptitud Personal (PAP) per l'accés al curs 2012-2013

INEFC-Catalunya

Proves d’Aptitud Personal (PAP) per l'accés al curs 2012-2013

Per poder accedir a l’INEFC per realitzar el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, a més a més de les PAU, cal superar les Proves d’Aptitud Personal (PAP) específiques de l’INEF de Catalunya.

S'ha actualitzat la informació referent a les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per l'accés al curs acadèmic 2012-2013.

Ara, ja podeu consultar tant el centre on heu de realitzar les PAP, com els horaris de les proves per a cada grup.

Podeu trobar la Normativa corresponent, els horaris pel centre de Barcelona i l'Eina de consultes per als aspirants en l’apartat de Futurs Estudiants.


Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para el acceso al curso 2012-2013

Para  poder acceder al INEFC para realizar el Grado en Ciencias de la Actividad Física i el Deporte, a demás de las PAU, se deben superar las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) específicas del INEF de Catalunya.

Se ha actualizado la información referente a les Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para el acceso al curso académico 2012-2013.

Ahora, ya podeis consultar tanto el centro donde debeis realizar las PAP, como los horarios de las pruebas para cada grupo.

Podéis encontrar la Normativa correspondiente, los horarios para el centro de Barcelona y la Herramienta de consultas para los aspirantes en el apartado de Futuros Estudiantes.

 

PAP, INEFC
21 de juny de 2012


<< Tornar<< Buscar més notícies