Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Inici del període d'inscripcions per al 37è curs “Formació general en ciències aplicades a l'esport per a entrenadors”

INEFC-Catalunya

 

Aquests cursos estan afavorits pel Programa de Beques Olímpiques per a entrenadors de Solidaritat Olímpica, del Comitè Olímpic Internacional.

Els tècnics interessats en participar en el 37è curs, s'hauran de dirigir al Comitè Olímpic del seu país perquè sigui presentada la seva candidatura. Es podran acceptar, també, candidats finançats directament per Federacions Nacionals o Comitès Olímpics Nacionals.


El termini límit de presentació de candidatures és el 6 de març de 2017

Els candidats acceptats rebran la formació en el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR) i en l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) del 10 d' abril al 6 de juliol del 2017.

 

 Programa del 37è curs de Formació General

 

 

 

Inicio del periodo de inscripciones para el 37º curso “Formación general en ciencias aplicadas al deporte para entrenadores”

Estos cursos están auspiciados por el Programa de Becas Olímpicas para Entrenadores de Solidaridad Olímpica, del Comité Olímpico Internacional.

Los técnicos interesados en participar en el 35º curso, deberán dirigirse al Comité Olímpico de su país para que sea presentada su candidatura. Se podrán aceptar, también, candidatos financiados directamente por Federaciones Nacionales o Comités Olímpicos Nacionales.

El plazo límite de presentación de candidaturas es el 6 de marzo de 2017

Los candidatos aceptados recibirán la formación en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (CAR) y en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) del 10 de abril al 6 de julio del 2017.


37 Curso Ciencias Aplicadas Deporte (Solidaridad Olimpica)

Convocatòria, INEFC
27 de febrer de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies