Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


L'INEFC, com cada març, al Saló de l'Ensenyament

INEFC-Barcelona

L'INEFC, com cada març, al Saló de l'Ensenyament

L'INEFC participa del 22 al 26 de març al Saló de l'Ensenyament 2017, que se celebra com cada any a la Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc, emmarcat enguany en la Setmana de la Formació i el Treball.
El Saló ha estat inaugurat per l’Honorable Sr. Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement, i l’Honorable Sra. Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament, que juntament amb el director del Consell General de l’Esport, Sr. Antoni Reig, i el director de l’INEFC, Jordi Solà, van formar part de la comitiva que va visitar l’estand de l’INEFC. També vam rebre la visita del rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Joan Elias.
Al llarg de tota la jornada, futurs estudiants i interessats en l’INEFC van passar per informar-se sobre l’oferta formativa de l’INEFC; un equip format per alumnat col·laborador, estudiants tant del Centre de Barcelona com de Lleida atén els visitants i els assessora sobre tot allò relacionat amb l’accés al grau, plans d’estudis, dobles graus i altres qüestions relacionades amb l’INEFC.
Ubicació de l’estand: Fira de Barcelona, recinte Montjuïc, Palau 2 carrer E, estand 531.
Accessos: pel carrer Lleida i per la plaça de l’Univers.
Horari:

 - De dimecres a divendres: de 9 h a 19 h
 - Dissabte: de 10 h a 20 h
 - Diumenge: de 9.30 h a 14.30 h


1. Antoni Reig, director del Consell General de l’Esport; Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament; Jordi Solà, director de l’INEFC; Josep Vilà, gerent de l’INEFC.
1. Antoni Reig, director del Consejo General del Deporte; Meritxell Ruiz, consejera de Enseñanza; Jordi Solà, director del INEFC; Josep Vilà, gerente del INEFC.

 

2. Estudiants col·laboradors de l’INEFC (a la foto, Sergio Carrillo, Mireia Fernandez, Elia Turon i Maria Solé), personal de Relacions Externes de l’INEFC (Elena Gil, Helena Florentí i Judit Rodà) amb el director de l’INEFC, Jordi Solà, el gerent, Josep Vilà, i el director del Consell General de l’Esport, Antoni Reig.

2. Estudiantes colaboradores del INEFC (en la foto, Sergio Carrillo, Mireia Fernandez, Elia Turon y Maria Solé), personal de Relaciones Externas del INEFC (Elena Gil, Helena Florentí i Judit Rodà), junto con el director del INEFC, Jordi Solà, el gerente, Josep Vilà, y el director del Consejo General del Deporte, Antoni Reig.


3. D’esquerra a dreta, Elia Turon, Mireia Fernández, Maria Solé, Sergio Carrillo, alumnat col·laborador, amb el Dr. Joan Elias, rector de la UB, i Helena Florentí, personal de Relacions Externes de l’INEFC.

3. De izquierda a derecha, Elia Turon, Mireia Fernández, Maria Solé, Sergio Carrillo, alumnado colaborador, con el Dr. Joan Elias, rector de la UB, y Helena Florentí, personal de Relaciones Externas del INEFC.

----------------

El INEFC, como cada marzo, en el Salón de la Enseñanza
El INEFC participa del 22 al 26 de marzo en el Salón de la Enseñanza 2017, que se celebra como cada año en la Feria de Barcelona, recinto de Montjuïc, enmarcado en la Semana de la Formación y el Trabajo.
El Salón fue inaugurado por el Honorable Sr. Jordi Baiget, consejero de Empresa y Conocimiento, y la Honorable Sra. Meritxell Ruiz, consejera de Enseñanza, que junto con el director del Consejo General del Deporte, Sr. Antoni Reig, y el director del INEFC, Jordi Solà, formaron parte de la comitiva que visitó el stand del INEFC. También se recibió la visita del rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Joan Elias.
A lo largo de toda la jornada, futuros estudiantes e interesados en el INEFC pasaron para informarse sobre la oferta formativa del INEFC. Un equipo formado por alumnado colaborador, estudiantes de los centros de Barcelona y Lleida, atendió a los visitantes y les asesoró sobre aspectos relacionados con el acceso al grado, planes de estudios, dobles grados y varias cuestiones relacionadas con el INEFC.
Ubicación del stand: Fira de Barcelona, recinto Montjuïc, Palau 2 calle E, stand 531.
Accesos: por la calle Lleida y por la plaza de L’Univers.
Horario:

 - De miércoles a viernes: de 9 h a 19 h
 - Sábado: de 10 h a 20 h
 - Domingo: de 9.30 h a 14.30 h

 

Actes, Intern
21 de març de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies