Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


III Congrés Nacional i I Congrés Internacional de Seguretat, Emergències i Socorrisme: La qualitat des de la prevenció i la primera intervenció

INEFC-Catalunya

El centre de l’INEFC de Barcelona ha acollit el III Congrés Nacional i I Congrés Internacional de Seguretat, Emergències i Socorrisme: La qualitat des de la prevenció i la primera intervenció, des de divendres 31 de març fins a diumenge 2 d’abril, que ha tingut com a objectiu abordar la formació per a la primera intervenció en situacions d’emergència.
A més de l’INEFC, han organitzat el III Congrés la Fundación Mapfre i el Grup de Recerca en Activitats Aquàtiques i Socorrisme (GIASS) de la Universitat de A Coruña.
Agustí Boixeda de Miquel ha estat el coordinador del Comitè Organitzador, i José Palacios Aguilar -coordinador del Grup de Recerca en Activitats Aquàtiques i Socorrisme de la Universitat de la Corunya- n’ha estat el director acadèmic.
Amb una metodologia participativa, s’han ofert ponències, tallers pràctics en piscina i mar -Piscines Picornell i platja del Somorrostro-, i diverses experiències amb aplicacions pràctiques directes.

L’esdeveniment ha estat adreçat als professionals de l’àmbit del socorrisme, la seguretat i les emergències, i també als titulats en Seguretat i Emergències i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Hi ha assistit més de 30 ponents i professors de diverses nacionalitats, amb un extensa trajectòria en el camp de la formació en socorrisme i emergències, entre altres David Spitzlman, referència mundial en socorrisme i Joost Bierens, col·laborador de l’OMS, Roberto Barcala, que lidera un dels grups més actius d’Espanya en investigació de la RCP i el rescat, Adrian Petrini, entrenador olímpic argentí i expert en preparació física, Santiago Cervantes professor de la Universitat de Guadalajara, Mèxic, especialitzat en la divulgació de tècniques d’emergència aquàtiques i Agustí Ruiz, que dirigeix l’institut d’Estudis Mèdics de Barcelona, uns dels centres formatius de més qualitat en el camp de les emergències.

La inauguració del Congrés va ser divendres 31 de març, a la Sala d’Actes de l’INEFC-Barcelona, a les 15.00 h amb l’assistència de representants dels departaments d’Interior i de Salut; el comissionat d’Educació i Universitats, l’intendent de l’Eixample de la Guardia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona; de la Creu Roja, la Universitat de Barcelona i el COPLEFC. 

Dissabte dia 1 d’abril es van fer els Tallers Pràctics a la Platja del Somorrostro, a la Barceloneta. En els diversos tallers, de caràcter molt participatiu, es va treballar el suport vital bàsic en accidents de busseig i en espais aquàtics, la preparació física en socorrisme aquàtic, la intervenció aquàtica davant ofegaments i incidents traumàtics, i les tècniques de rescat amb taula, amb moto aquàtica i amb embarcació.

Diumenge 2 d’abril va ser el torn dels tallers pràctics en piscina, a les Piscines Picornell. Aquestes activitats van tractar des de la gestió d’estats interns mitjanant el mindfulness, el suport vital bàsic en instal·lacions aquàtiques, la preparació física en socorrisme, la simulació clínica en socorrisme, tècniques de control de persones en el medi aquàtic, fins a l’extracció en instal·lacions aquàtiques (amb possible lesió medul·lar i sense).
Tot seguit hi va haver un debat sobre la qualitat dels serveis de socorrisme i la cerimònia de clausura.


Totes les ponències estan descarregables properament al web del Congrés

 

 
III Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y Socorrismo: La calidad desde la prevención y la primera intervenciónEl centro del INEFC de Barcelona ha acogido el III Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y Socorrismo: La calidad desde la prevención y la primera intervención, desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril, que ha tenido como objetivo abordar la formación para la primera intervención en situaciones de emergencia.
Además del INEFC, han organizado el III Congreso la Fundación Mapfre y el Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la Universidad de A Coruña.

Agustín Boixeda de Miquel ha sido el coordinador del Comité Organizador, y José Palacios Aguilar -coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de la Coruña-, el director académico. 

Con una metodología participativa, se han ofrecido ponencias, talleres prácticos en piscina y mar -Piscinas Picornell y playa del Somorrostro-, y varias experiencias con aplicaciones prácticas directas.

Al evento, dirigido a los profesionales del ámbito del socorrismo, la seguridad y las emergencias, y también a los titulados en Seguridad y Emergencias y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, han asistido más de 30 ponentes y profesores de diversas nacionalidades, con un extensa trayectoria en el campo de la formación en socorrismo y emergencias, entre otros David Spitzlman, referencia mundial en socorrismo y Joost Bierens, colaborador de la OMS, Roberto Barcala, que lidera uno de los grupos más activos de España en investigación de la RCP y el rescate, Adrian Petrini, entrenador olímpico argentino y experto en preparación física, Santiago Cervantes profesor de la Universidad de Guadalajara, México, especializado en la divulgación de técnicas de emergencia acuáticas y Agustín Ruiz, que dirige el instituto de Estudios Médicos de Barcelona, uno de los centros formativos de mayor calidad en el campo de las emergencias.

La inauguración del Congreso fue el viernes 31 de marzo, en la Sala de Actos del INEFC-Barcelona, a las 15.00 h con la asistencia de representantes de los departamentos de Interior y de Salud; el comisionado de Educación y Universidades, el intendente del Eixample de la Guardia Urbana y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona; de la Cruz Roja, la Universidad de Barcelona y el COPLEFC.

Sábado día 1 de abril se hicieron los Talleres Prácticos en la Playa del Somorrostro, en la Barceloneta. En los diversos talleres, de carácter muy participativo, se trabajó el soporte vital básico en accidentes de buceo y en espacios acuáticos, la preparación física en socorrismo acuático, la intervención acuática ante ahogamientos e incidentes traumáticos, y las técnicas de rescate con tabla, en moto acuática y con embarcación.

Domingo 2 de abril fue el turno de los talleres prácticos en piscina, en las Piscinas Picornell. Estas actividades trataron desde la gestión de estados internos mediante el mindfulness, el soporte vital básico en instalaciones acuáticas, la preparación física en socorrismo, la simulación clínica en socorrismo, técnicas de control de personas en el medio acuático, hasta la extracción en instalaciones acuáticas (con y sin posible lesión medular).
A continuación hubo un debate sobre la calidad de los servicios de socorrismo y la ceremonia de clausura.


Todas las ponencias están descargables próximamente en la web del Congreso.

Congressos, INEFC
03 de abril de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies