Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Anunci de lectura i defensa de tesi doctoral

INEFC-Barcelona

Doctorand

JORDI PALATZI FERNÁNDEZ


Tema

Qualitat organitzativa en les regates del circuit català de vela lleugera: Estudi per la millora contínua


Direcció 

Dr. Jordi Renom Pinsach / Dr. Joan Fuster Matute

 

Tutoria 

Dra. Mercè Mateu Serra


Tribunal 

President: Dr. Josep Roca i Balasch
Secretari: Dr. Eduard Ingles Yuba (INEFC-Centre de Barcelona)
Vocal: Dr. Juan Miguel Fernández-Balboa Balaguer (UAM)


Dia

24 de maig de 2017


Hora

10,30 hores (reunió prèvia tribunal)

11,00 hores (acte públic de lectura i defensa de la tesi)Lloc


INEFC –centre de Barcelona-
Sala d’Honor
Av. de l'Estadi, 12-22 Anella Olímpica de Montjuïc
08038 Barcelona

Doctorat, Intern
17 de maig de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies