Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


L’INEFC present a la descoberta de les lones commemoratives a les seus olímpiques i paralímpiques

INEFC-Catalunya

L’INEFC present a la descoberta de les lones commemoratives a les seus olímpiques i paralímpiques


Amb motiu de la celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona 92, les 21 instal·lacions que van ser-ne seu a la ciutat de Barcelona es vesteixen de gala amb una lona commemorativa de l’efemèride que també inclou la informació dels usos actuals de cada equipament.

Aquest matí ha tingut lloc l’acte oficial a partir del qual totes les lones estan visibles en aquestes instal·lacions, i hi ha participat David Escudé, comissionat d’Esports, i encarregat de descobrir la lona del Pavelló de l’Espanya Industrial. El director de l’INEFC, Jordi Solà, ha assistit a l’acte en representació de la nostra institució com a una de les instal·lacions que van ser seu dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, acompanyat per Elena Gil, responsable de Relacions Externes i Publicacions de l’INEFC.

A la lona de l’INEFC, que es va col·locar ahir, s’hi poden veure dues fotografies històriques, una de l’esplanada de Montjuïc abans que s’hi construís l’actual centre i una altra d’una competició de lluita olímpica.
La col·locació de les lones inicien dos jocs que tenen l’objectiu d’apropar la ciutadania a aquests equipaments esportius: el joc “Passaport a l’olimpisme”, en què s’ha de recollir un passaport i aconseguir segellar-lo a les 21 instal·lacions olímpiques i paralímpiques que continuen actives; i el joc “A la recerca dels tresors olímpics”, que consisteix a trobar, amb l’ajuda d’una plataforma de geocerca, una sèrie de “tresors” amagats a prop d’11 d’aquestes instal·lacions.

En ambdós casos, es podrà jugar des del 18 de maig fins al 13 de setembre, i les normatives estan penjades al web http://lameva.barcelona.cat/25anysolimpica/ca/documents 

 

Marta Carranza i Jordi Solà en l'acte de presentació de les lones commemoratives Barcelona 92.

 

 
Perdona Serra i Jordi Solà amb la lona commemorativa a la façana de l'INEFC

 

El INEFC presente en el descubrimiento de las lonas conmemorativas en las sedes olímpicas y paralímpicas

Con motivo de la celebración del 25º aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92, las 21 instalaciones que fueron sede en la ciudad de Barcelona se visten de gala con una lona conmemorativa de la efeméride que también incluye la información de los usos actuales de cada equipamiento.

Esta mañana ha tenido lugar el acto oficial a partir del cual todas las lonas están visibles en estas instalaciones, y ha participado David Escudé, comisionado de Deportes, y encargado de descubrir la lona del Pabellón de la España Industrial. El director del INEFC, Jordi Solà, ha asistido al acto en representación de nuestra institución como una de las instalaciones que fueron sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, acompañado por Elena Gil, responsable de Relaciones Externas y Publicaciones del INEFC.

En la lona del INEFC, que se colocó ayer, se pueden ver dos fotografías históricas, una de la explanada de Montjuïc antes de que se construyera el actual centro y otra de una competición de lucha olímpica.

La colocación de las lonas inician dos juegos que tienen el objetivo de acercar la ciudadanía en estos equipamientos deportivos: el juego “Pasaporte al olimpismo”, en el que se tiene que recoger un pasaporte y conseguir sellarlo en las 21 instalaciones olímpicas y paralímpicas que continúan activas; y el juego “En busca de los tesoros olímpicos”, que consiste en encontrar, con la ayuda de una plataforma de geocerca, una serie de “tesoros” escondidos cerca de 11 de estas instalaciones.

En ambos casos, se podrá jugar desde el 18 de mayo hasta el 13 de septiembre, y las normativas están colgades en la web http://lameva.barcelona.cat/25anysolimpica/ca/documents

Actes, Relacions externes
17 de maig de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies