Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


S’ha celebrat el II Fòrum INEFC Global a la Universitat de Porto

INEFC Global

S’ha celebrat el II Fòrum INEFC Global a la Universitat de Porto 

Entre el 23 i el 25 de maig ha tingut lloc a la ciutat de Porto, Portugal, el II Fòrum INEFC Global 2017, que enguany han organitzat conjuntament la Universitat de Porto i la Universitat de Coïmbra, recollint el testimoni del I Fòrum celebrat a l’INEFC Barcelona el 2016.

L’esdeveniment, que ha estat tot un èxit de participació i organització, ha rebut més de 65 participants de 35 institucions pertanyents a 10 països. Al llarg d’aquests 3 dies s’han desenvolupat diverses jornades de treball al voltant de quatre punts bàsics d’actuació:

a) La constitució jurídica i social de la Xarxa Global d’Educació Física i Esports;
b) El desenvolupament de l’Observatori d’Avaluació de l’Educació Física proposat al I Fòrum INEFC Global; així com la creació de l’Observatori de Formació i Pràctiques en l’Educació Física.
c) El projecte d’una revista on-line de la xarxa;
d) La proposta d’accions per implementar un Campus Virtual de l’Esport.

A més de debatre sobre aquests aspectes, diverses institucions han presentat els seus eixos d’actuació i alguns projectes de recerca. Entre altres, el Dr. Alfredo Irurtia, de l’INEFC Barcelona, ha presentat l’Escola Catalana de Cineantropometria.

Com a conclusions, entre d’altres, s’ha decidit la seu del III Fòrum, que recaurà en la UCSH, de Santiago de Xile, amb el suport de la UMCE, també de Xile, i s’ha consensuat seguint treballant en els quatre eixos principals de discussió per arribar a desenvolupar accions concretes.

En representació de l’INEFC han assistit al II Fòrum el director de l’INEFC, Jordi Solà, els directors dels centres de Barcelona i Lleida, Xavier Iglesias i Alfredo Joven, així com els responsables d’INEFC Global, Domingo Blázquez i Unai Sáez de Ocáriz. Enguany també hi ha assistit diversos representants de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i de facultats de Ciències de l’Esport de diverses universitats espanyoles.

El II Fòrum en imatges: https://drive.google.com/drive/folders/0B5MOPAUbw0IdOEgxN1dmaHJhbzQ?usp=sharing

Memoràndum II Fòrum INEFC Global 2017

 

                 

 D'esquerra a dreta, Jordi Solà, Xavier Iglesias, Alfredo Joven i Freddy Irurtia.

 

Assistents al II Fòrum INEFC Global

 

 

Se ha celebrado el II Foro INEFC Global en la Universidad de Oporto

II Foro INEFC Global, del 23 al 25 de mayo de 2017 en la Universidad de Oporto

Entre el 23 y el 25 de mayo ha tenido lugar en la ciudad de Oporto, Portugal, el II Foro INEFC Global 2017, que este año han organizado conjuntamente la Universidad de Oporto y la Universidad de Coímbra, recogiendo el testigo del I Foro celebrado en la INEFC Barcelona en 2016.

El evento, que ha resultado todo un éxito de participación y organización, ha recibido más de 65 participantes de 35 instituciones pertenecientes a 10 países. A lo largo de estos 3 días se han desarrollado varias jornadas de trabajo en torno a cuatro puntos básicos de actuación:

a) La constitución jurídica y social de la Red Global de Educación Física y Deportes;
b) El desarrollo del Observatorio de Evaluación de la Educación Física propuesto en el I Foro INEFC Global; así como la creación del Observatorio de Formación y Prácticas en la Educación Física.
c) El proyecto de una revista on-line de la red;
d) La propuesta de acciones para implementar un Campus Virtual del Deporte.

Además de debatir sobre estos aspectos, varias instituciones han expuesto sus ejes de actuación y algunos proyectos de investigación. Entre otros, el Dr. Alfredo Irurtia, del INEFC Barcelona, ha presentado la Escuela Catalana de Cineantropometría.

Como conclusiones, entre otras, se ha decidido la sede del III Foro, que recaerá en la UCSH, de Santiago de Chile, con el apoyo de la UMCE, también de Chile, y se ha consensuado seguir trabajando en los cuatro ejes principales de discusión para llegar a desarrollar acciones concretas.

En representación del INEFC han asistido al II Foro el director del INEFC, Jordi Solà, los directores de los centros de Barcelona y Lleida, Xavier Iglesias y Alfredo Joven, así como los responsables de INEFC Global, Domingo Blázquez y Unai Sáez de Ocáriz. Este año también han asistido varios representantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y de facultades de Ciencias del Deporte de varias universidades españolas.

El II Foro en imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/0B5MOPAUbw0IdOEgxN1dmaHJhbzQ?usp=sharing

Memorándum II Foro INEFC Global 2017

Congressos, Relacions externes
25 de maig de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies